Porządek nabożeństw – 7.01.2024

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 6.1.2024

8.00 1. Za ++ Zdzisława Beczka w 5 rocznicę śmierci, rodzi, teściów z obu stron, 2 siostry, 4 szwagrów, 4 braci, 2 szwagierki, ciocię Reginkę dziadków, babcie z obu stron, dusze potrzebujące pomocy
2. Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie Goik, z prośbą o dalszą Bożą opiekę, błogosławieństwo, opiekę Maryi, dary Ducha Świętego i zdrowie

10.30 Dziękczynna w intencji Anny Mazurek z okazji 80 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

15.30 Za ++ Marię, Józefa Śniegoń, Katarzynę i Józefa Penkala, Gertrudę, Wincentego i Jana Urbanek, Matyldę i Augustyna Kałuża

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 7.1.2024

7.30 Godzinki

8.00 Dziękczynna w intencji SM Felicjany z okazji 60 urodzin z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Świętego

10.30 Za ++ Łucję i Edmunda Szponik, rodziców Łucję i Jana Bury, braci Stanisława Tadeusza, siostry Janinę i Wandę, Apolonię Wójcik, Kornelię Klimaszewską, szwagrów Andrzeja, Kazimierza, Wiesława, teściów Marię, Wincentego pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

15.30 Za ++ Marię, Bogdana Wawerskich, rodziców, rodzeństwo, syna Zygmunta, żonę Grażynę, Tadeusza, Elżbietę Kuś, syna Damiana, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

PONIEDZIAŁEK 8.1.2024

7.00 Do miłosierdzia Bożego za + Mariana Kowola (od rodziny Lasota, Władysława z rodziną i Heleny z córkami zamiast wieńca)

WTOREK – 9.1.2024

7.00 Za + Marię Zawadzką (od rodzin Stanuch, Gutkiewicz)

ŚRODA – 10.1.2024

7.00 Za ++ Halinę Barcik 2 rocznicę śmierci, męża Józefa, dziadków Kazimierza i Marię Przybylskich, Stanisława Przybylskiego

CZWARTEK – 11.1.2024

7.00 Za ++ Leona i Helenę Matloch, Karola, Annę i Alojzego, Ernesta i Amalię Rygiel, pokrewieństwo Cuber, Szweda, Rygiel, Piguła, Żagan, Czyż, Cieśla

PIĄTEK – 12.1.2024

17.00 1. Za ++ Klarę Przybyłę, męża Pawła, syna Franciszka, rodziców Jana i Julię Lasota, pokrewieństwo
2. Za ++ Szymona Kuninę w 3 rocznicę śmierci, z rodzin Kunina, Klim, Czuba

SOBOTA – 13.1.2024

17.00 1. Za + Mieczysława Piątkowskiego w I rocznicę śmierci
2. Za ++
rodziców Agnieszkę i Henryka Krawczyk, zięcia Bolesława, córkę Helenę, rodziców z obu stron Sznajder, Gojowy

II NIEDZIELA ZWYKŁA 14.1.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za + Janusza Włodarczyka z okazji urodzin

10.30 Za ++ Franciszka i Salomeę Gojowych, synów Rajnholda, Bolesława, córkę Jadwigę, zięcia Jarosława, Jana i Annę Gorzelnik, synów Kazimierza i Jana

15.00 Nieszpory

15.30 1. Za + Beatę Walasek w 2 rocznicę śmierci
2. Za + Józefa Mendrelę z okazji urodzin