NOWY ETAP PRAC SYNODALNYCH

Dzięki pomocy Ducha Świętego wchodzimy – jako Kościół katowicki – w kolejny etap prac synodalnych. W ostatnim tekście pisaliśmy o intensywnych pracach komisji tematycznych. Opracowywały one pytania do ankiet, które miały stać się przedmiotem obrad poszczególnych zespołów synodalnych, grup, wspólnot, innych adresatów… I właśnie teraz rozpoczynamy czas, w którym wszystkie powołane zespoły – parafialne, internetowe, inne, a także konkretni adresaci – będą mogli … Dowiedz się więcej