Porządek nabożeństw – 25.02.2024

SOBOTA – 24.2.2024

13.00 Dziękczynna w intencji Edwarda Gajdy z okazji 85 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej

17.00 1. Za ++ Alojzego Gałuszkę, ojca Jana, z rodzin Gałuszka, Trzaskalik, Serwotka, Gańczarski, Wałach
2. Za ++
Leona Szczęsnego, żonę Zofię, córkę Urszulę, zięcia Jana Witę, siostry Helenę i Irenę, Gertrudę i Stanisława Ociepka, Janinę i Józefa Sznajder, rodziców i teściów

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 1. Za ++ Różę i Stanisława Popielas, ich rodziców, rodzeństwo, Marka Szelkowskiego, rodziców, szwagra Jerzego, z rodzin Krzyształa, Czyż, Wieczorek, dusze cierpiące w czyśćcu
2. Za + Pawła Drzewieckiego (od rodziny Kogut)

10.30 Za ++ Felicję Maciończyk, Marię, Franciszka Żyłka, Marię, Joachima Maciończyk, brata Henryka, szwagra Tadeusza, ks. Henryka Pietrasza

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 1. Za ++ Józefa Łagockiego, matkę Marię Janulek, teściów Fraciszka, Martę Waliczek, 2 szwagrów, Franciszka, Agnieszkę Łagockich, Barbarę Worsztynowicz, Maję Florczyk, Lidię Kocyan
2. Za ++ Franciszka Knop, rodziców Małgorzatę Ignacego, synów Antoniego, Józefa, żonę Łucję, chrześniaka Henryka, teściów Martę Teodora Rozmus, córkę Gertrudę, męża Józefa, syna Władysława, żonę Annę, zięciów Kazimierza, Ryszarda, pokrewieństwo

Dowiedz się więcej

Plan rekolekcji wielkopostnych 2024

„I dam wam serce nowe” (Ez 36, 26) Sobota 24 lutego 2023 r. – JESTEM W TOBIE ZAKOCHANY 17.00 Msza św. z nauka rekolekcyjną Niedziela 25 lutego 2023 r. – JESTEM W TOBIE ZAKOCHANY 8.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną 10.30 Msza św. z nauka rekolekcyjną 15.30 Msza św. z nauka rekolekcyjną Poniedziałek 26 lutego 2024 r. – ŚMIERĆ ZAGLĄDA MI W OCZY 8.00 Msza św. z krótką homilią, nauka rekolekcyjna po Mszy św.  … Dowiedz się więcej

Porządek nabożeństw – 18.02.2024

SOBOTA – 17.2.2024

17.00 1. Za ++ Marię Galisz, męża Józefa, syna Pawełka, z rodzin Galisz, Musioł
2. Za ++
Andrzeja Jurkiewicza, ojca Alojzego, teścia Jana Kitla, pokrewieństwo

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 W intencji rodzin przyjmujących kapliczkę MB Pielgrzymującej

10.30 Chrzty i roczki (Alan Buchta)

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 Za ++ rodziców Erwina, Pelagię Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, dusze potrzebujące modlitwy

Dowiedz się więcej

Porządek nabożeństw – 11.02.2024

SOBOTA – Wspomnienie św. Scholastyki, dz. – 10.2.2024

17.00 Za + Stefanię Lubojańską w I rocznicę śmierci

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Krystynę Janowską w I rocznicę śmierci, rodziców Bronisławę i Stanisława Piwowar, siostry: Danutę, Halinę, Janinę, szwagrów: Mariana Kusego, Edwarda Domitraszczyka, Edwarda Firlę, Czesława Janowskiego, teściów: Otylię, Eliasza Janowskich, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Jana Urbanka w rocznicę śmierci, żonę Wiktorię, córkę Marię, syna Krystiana, z rodzin Urbanek, Gojowy

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Annę Kania w rocznicę śmierci, męża Bolesława, Klarę i Roberta Gatnar, syna Jacka, z rodzin Kania, Gatnar, Kałuża

Dowiedz się więcej

Porządek nabożeństw – 4.02.2024

SOBOTA – 3.2.2024

17.00 Młodzieżowa: Za + Franciszkę Lasotę w 6 rocznicę śmierci

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ męża Józefa Pawliczka, jego rodziców, teściów, brata, siostrę z mężem, szwagrów, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Antoniego Franciszkę, Matyldę Gojowy, Józefa, Stanisława Gojowy, Leokadię, Rafała, Józefa Cuber, Władysławę i Stanisława Lukanek, Urszulę Sadło, Alojzego Penkałę, Dariusza Wicharego

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Hildegardę Brzozę, dziadków Martę i Ludwika Brzoza, Małgorzatę, Franciszka Pisarek, Emila, Andrzeja Brzuska, Jana Puchałę, Henryka Dudka, Jadwigę Cichy, pokrewieństwo Brzoza, Pisarek

Dowiedz się więcej