Duszpasterze

Kapłani obecnie posługujący w parafii:

 • proboszcz: ks. Bogusław Zalewski

Poprzedni proboszczowie parafii:

 • ks. Karol Długaj 1925-1927
 • ks. Józef Kulig 1927-1940
 • ks. Emanuel Płonka, administrator w latach 1940-1957, proboszcz w latach 1957-1972
 • ks. Wilhelm Słomka 1972-1981
 • ks. Eligiusz Woszek, adiutor 1980-1981, proboszcz 1981-1987
 • ks. Alfred Chromik 1987-1994
 • ks. Henryk Pietrasz , administrator 1994-1996, proboszcz 1996-2004

Kapłani pochodzący z parafii :

 • ks. Ludwik Lasota 1967
 • ks. Kazimierz Kaczor 1979
 • ks. Zbigniew Janota 2012

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu:

 • ks. Jan Kaensel 1874,
 • ks. Paweł Krywalski 1984,
 • ks. Emanuel Płonka 1979,
 • ks. Kazimierz Koczor,
 • ks. Henryk Pietrasz.