Duszpasterze

Kapłani obecnie posługujący w parafii:

  • proboszcz: ks. Bogusław Zalewski
  • rezydent: ks. Łukasz Dziura

Poprzedni proboszczowie parafii:

Kapłani pochodzący z parafii :

  • ks. Ludwik Lasota 1967
  • ks. Kazimierz Kaczor 1979
  • ks. Zbigniew Janota 2012

Kapłani pochowani na miejscowym cmentarzu:

  • ks. Jan Kaensel 1874,
  • ks. Paweł Krywalski 1984,
  • ks. Emanuel Płonka 1979,
  • ks. Kazimierz Koczor,
  • ks. Henryk Pietrasz.