Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

św. Jacek Odrowąż
św. Jacek Odrowąż patron nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Katowickiej

Zasadniczym zadaniem nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest zanoszenie jej do domów osób chorych i w podeszłym wieku, które nie mogą fizycznie uczestniczyć we Mszy świętej w kościele. Często osoby te są przez długie okresy w ciągu roku pozbawione możliwości przyjmowania Komunii świętej i przystępują do niej tylko przed świętami Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego. Dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy mogą co niedzielę i w większe uroczystości łączyć się z całą wspólnotą parafialną przez przyjmowanie Ciała Pańskiego z tego samego ołtarza, przy którym ona się gromadzi.

W naszej parafii posługuje obecnie 6 Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. Swoją posługę pełnią zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza oraz miejscowego biskupa. Za posługę nie przyjmują ofiar, ani nie pobierają żadnego wynagrodzenia.

Komunia Św. roznoszona jest chorym w każdą niedzielę oraz większe uroczystości po zakończeniu pierwszej Mszy Świętej odprawianej tego dnia. W domu chorego należy przygotować stolik nakryty białym obrusem, świecę oraz krzyż – podobnie jak na wizytę duszpasterską.

Potrzebę wizyty Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej należy zgłaszać w zakrystii lub kancelarii parafialnej.