Ogłoszenia parafialne – 31.12.2023

NIEDZIELA ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii.
    Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za pamięć o potrzebach materialnych kościoła.
  2. Jutro obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Jutrzejsza kolekta przeznaczona jest na WŚSD.
  3. W sobotę 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominająca misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu. Kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na misje.
  4. W sobotę 6 stycznia przypadają kolejne rocznice święceń biskupich: ks. abpa seniora Wiktora oraz biskupów pomocniczych Marka i Adama. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
  6. Trwają odwiedziny duszpasterskie. Zapraszam do zapoznania się z planem odwiedzin duszpasterskich, który został zamieszczony w Wieściach, gablotkach oraz na stronie internetowej parafii.
  7. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego – bieżący numer jest wyłożony na stoliku z tyłu kościoła. Jest także do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego oraz Wieści.
  8. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.