Porządek nabożeństw – 3.12.2023

SOBOTA – 2.12.2023

17.00 Za ++ Edmunda i Łucje Szponik, rodziców Wincentego i Marię Szponik, braci Tadeusza, Romana, Józefa, siostry Zofię, Wandę i Irenę, teściów, szwagierki, szwagrów, z rodzin Szponik, Bury, Bajger – o zbawienie wieczne

NIEDZIELA ADWENTU3.12.2023

7.30 Godzinki

8.00 W intencji Parafian

10.30 Za ++ Józefa Gojowego, rodziców Matyldę, Antoniego, Anielę i Edwarda Galbierz, Małgorzatę, Manfreda Baum, Leokadię, Rafała, Józefa Cuber, Alojzego Pękałę, Władysławę, Stanisława Lukanek, Urszulę Sadło, Hildegardę Kutter, Andrzeja Loda

15.30 Za ++ Cecylię Czarnotę w 5 rocznicę śmierci, męża Artura, pokrewieństwo Czarnota, Króliczek

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Barbary, dz. i męcz., patronki archidiecezji – 4.12.2023

9.00 W intencji górników oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Barbary

17.00 Roraty: Za ++ Elżbietę i Ambrożego Trzaskalik, rodziców i rodzeństwo, z rodzin Trzaskalik, Szweda

WTOREK – 5.12.2023

17.00 Roraty: Za ++ górników z okazji święta patronalnego św. Barbary

ŚRODA – 6.12.2023

17.00 Roraty: Za ++ księży ruptawskich: E. Płonkę, A. Chromika, E. Woszka, H. Pietrasza, W. Słomkę, J. Witę, K. Koczora, L. Lasotę

CZWARTEK – Wspomnienie św. Ambrożego, bpa i dK – 7.12.2023

16.00 Godzina święta

17.00 Roraty: 1. Za ++ Gertrudę i Huberta Glanc, Augustyna, Marię Nowak, pokrewieństwo Glanc, Nowak
2. Za ++
Helenę, Floriana Gojowych, syna Czesława, synową Elżbietę, pokrewieństwo Gojowy, Szczęsny, Wawrzyczek

PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – 8.12.2023

17.00 Roraty: 1. W intencji Dzieci Maryi z okazji święta patronalnego
2. Za ++ Jarosława Skorupę, teścia Józefa, ojca Ernesta Leśnikowskiego, dziadków z obu stron, pokrewieństwo Skorupa, Leśnikowski, Urbanek, dusze cierpiące w czyśćcu

SOBOTA – 9.12.2023

17.00 Za ++ Józefa Galisza, żonę Marię, syna Pawełka, rodziców Wiktorię i Leona, teściów, braci Kazimierza i Izydora, z pokrewieństwa Galisz, Musioł

INIEDZIELA ADWENTU10.12.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Krystynę i Alojzego Brzózka, rodziców, teściów, brata Stanisława, siostrę Marię, szwagrów, szwagierki, Marię, Józefa Keler, pokrewieństwo z obu stron

10.30 Za ++ męża Mariana Dźwilewskiego, rodziców, teściów

15.30 Za ++ męża Kazimierza Chrążewicza z okazji urodzin, dusze cierpiące w czyśćcu