Porządek nabożeństw – 26.03.2023

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO – 25.03.2023

8.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu

9.30 W intencji Legionów Maryi

17.00 Za ++ Alojzego Gałuszkę w 5 rocznicę śmierci, ojca Jana, z rodzin Gałuszka,Trzaskalik, Serwotka, Gańczarski, Wałach

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Reclik, Helenę i Wojciecha Głąb, synową Stanisławę Głąb, dziadków Marię i Teodora Rozmus, Waleskę Reclik, wujków: Franciszka Knopa, Kazimierza Lelickiego, Ryszarda Orszulaka, Władysława i Annę Rozmus

10.30 Za ++ Mariana Dźwilewskiego, rodziców i teściów

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 Za ++ Michała Goika, jego rodziców Pawła i Zytę, z rodzin Goik, Brzoza

PONIEDZIAŁEK – 27.03.2023

17.00 Za ++ Franciszka Czyża, żonę Marię, rodziców Augustyna i Juliannę Czyż, Annę, Franciszka Marcol

WTOREK – 28.03.2023

17.00 Za ++ Leszka Juraszczyka, rodziców Eufemię i Franciszka, siostrę Różę, wnuczkę Laurę, Jadwigę i Józefa Urbanek, syna Augustyna, wnuka Przemka, wnuczkę Beatę, Tadeusza Kłusa

ŚRODA – 29.03.2023

7.00 Za ++ Franciszka Homę, Helenę, Weronikę, Anastazego Homa, Anielę i Józefa Kordzikowskich, Józefa Janotę, jego rodziców, siostrę, braci i bratowe, Florentynę i Szymona Fedków, Alfonsa Czyża, Annę i Romana Białek, pokrewieństwo

CZWARTEK – 30.03.2023

16.00 Godzina Święta

17.00 1. Za ++ Krystynę Janowską, Andrzeja Krosnego, Stefanię Lubojańską w 30 dzień po śmierci
2. Za ++ Jana Gałuszkę , syna Alojzego, rodziców, 5 sióstr, brata, szwagrów, Marię, Józefa Trzaskalik, Ernestynę i Leona Trzaskalik, Eugeniusza, Alojzego Pelagię i Jana Trzaskalik, Andrzeja Serwotkę, pokrewieństwo

PIĄTEK – 31.03.2023

17.00 1. Za ++ zalecanych w tegorocznych nabożeństwach Drogi Krzyżowej (3)
2. Za ++ Henryka Penkalę, rodziców Stanisława Penkalę, Marię i Franciszka Żyłka, teściów Blandynę i Antoniego Kania, Siostrę Felicję Maciończyk, Urszulę i Stefana Króliczek, dusze cierpiące w czyśćcu

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA – 1.04.2023

17.00 1. Za ++ Marię i Jana Szramek, Joachima i Ryszarda Morcinek, Luizę i Stefana Marszałek, Felicję i Feliksa Jabłonka
2. Za ++ Annę Waltar, męża Rafała, siostrę Klarę, rodziców, teściów, pokrewieństwo

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 2.04.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 W intencji Parafian

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 Za ++ Jadwigę Suchorolską w I rocznicę śmierci, męża Jana w 2 rocznicę śmierci