Porządek nabożeństw – 10.12.2023

SOBOTA – 9.12.2023

17.00 Za ++ Józefa Galisza, żonę Marię, syna Pawełka, rodziców Wiktorię i Leona, teściów, braci Kazimierza i Izydora, z pokrewieństwa Galisz, Musioł

INIEDZIELA ADWENTU10.12.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Krystynę i Alojzego Brzózka, rodziców, teściów, brata Stanisława, siostrę Marię, szwagrów, szwagierki, Marię, Józefa Keler, pokrewieństwo z obu stron

10.30 Za ++ męża Mariana Dźwilewskiego, rodziców, teściów

15.30 Za ++ męża Kazimierza Chrążewicza z okazji urodzin, dusze cierpiące w czyśćcu

PONIEDZIAŁEK 11.12.2023

17.00 Roraty: Za ++ Eugeniusza Salamona w 4 rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Salomeę, Alojzego Salamon, Wandę, Henryka, Jerzego Wielądek, Amandę, Tadeusza Grzebyta

WTOREK – 12.12.2023

17.00 Roraty: Za ++ Alfreda Penkałę, żonę Magdalenę, rodziców z obu stron, rodzeństwo: Eryka, Łucję, Leona, z rodzin Penkała, Konsek

ŚRODA – Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz. – 13.12.2023

17.00 Roraty: Za ++ Klarę, Józefa Czyż w rocznicę śmierci, Jana Myszkę, jego rodziców, Jadwigę, Tadeusza, Dariusza Brzózka, Lucjana Czyża, Marię, Mirosława Kiełbasa, pokrewieństwo

CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezb. i dK – 14.12.2023

16.00 Godzina święta

17.00 Roraty: Za ++ Zdzisława Pałasza w 2 rocznice śmierci, z rodzin Pałasz, Gocyla

PIĄTEK – 15.12.2023

17.00 Roraty: 1. Za ++ Alojzego Milczarka w 4 rocznicę śmierci, rodziców Marię i Mariana, brata Andrzeja, żonę Gabrielę, teścia Antoniego, dziadków, pokrewieństwo Krzystała, Milczarek, Żyłka, Serwotka
2. Za + Janinę Morawiec w 11 rocznicę śmierci

SOBOTA – 16.12.2023

17.00 Dziękczynna w intencji Natalii Rogus z okazji 18 urodzin, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego w dorosłym życiu

IINIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE17.12.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Władysława Burdyla w rocznicę śmierci, z rodzin Burdyl, Mazur

10.30 Chrzty i roczki (Lilianna Wilde)

15.30 Za ++ Arkadiusza Salamona w 5 rocznicę śmierci, ojca Eugeniusza, dziadków z obu stron, dusze potrzebujące modlitwy