NOWY ETAP PRAC SYNODALNYCH

Dzięki pomocy Ducha Świętego wchodzimy – jako Kościół katowicki – w kolejny etap prac synodalnych. W ostatnim tekście pisaliśmy o intensywnych pracach komisji tematycznych. Opracowywały one pytania do ankiet, które miały stać się przedmiotem obrad poszczególnych zespołów synodalnych, grup, wspólnot, innych adresatów…

I właśnie teraz rozpoczynamy czas, w którym wszystkie powołane zespoły – parafialne, internetowe, inne, a także konkretni adresaci – będą mogli wyrazić swoją opinię, „co do spraw, które są ważne dla życia naszego Kościoła lokalnego, a komisjom tematycznym mają ułatwić dokonanie (…) diagnozy” (List ks. abp. Wiktora Skworca do zespołów synodalnych). Dlaczego to takie ważne?

Możliwość wypowiedzenia się tak wielu osób pomoże jak najlepiej uchwycić „bogactwo i złożoność życia Kościoła oraz wynikającą z tego wielość zagadnień”, którymi Synod powinien się zająć. Jest to etap konsultacji przygotowawczych, o którym mówi watykańska Instrukcja o synodach diecezjalnych. Jako że ma on umożliwić wszystkim wiernym diecezji wyrażenie swoich pragnień, myśli i opinii na tematy związane z życiem Kościoła lokalnego, może się zdarzyć, że nie wszystkie poruszone zagadnienia zostaną w późniejszych pracach Synodu wzięte pod uwagę – ze względów teologicznych, prawnych bądź praktycznych po prostu. Nie oznacza to jednak, że nie warto się wypowiadać. Rozmowa na tematy, które są dla nas ważne – nawet jeśli dotyczą spraw, co do których synod diecezjalny nie może podejmować decyzji – może okazać się owocnym czasem dla całej wspólnoty. Będzie ważne także dla Księdza Arcybiskupa, bo dzięki tym głosom będzie miał możliwość lepiej poznać stan Kościoła, któremu przewodzi.

Co nas więc czeka w najbliższych tygodniach i jak to będzie „technicznie” wyglądało? Na przełomie kwietnia i maja do zespołów synodalnych zostały wysłane ankiety. Do końca czerwca br. ich członkowie będą zastanawiać się nad otrzymanymi pytaniami – ważne, aby zespoły wypracowały odpowiedzi wspólnie – pomoże to wtedy jak najlepiej zdiagnozować sytuację w Archidiecezji. Każdy zespół obradował będzie nad jednym zagadnieniem głównym – ankietą jednej komisji tematycznej – i jednym pomocniczym. Dzięki takiemu rozwiązaniu można było zadać sporo pytań – w niektórych przypadkach bardzo szczegółowych, bez obawy, że zespoły nie podołają zadaniu. W kolejnej fazie Synodu, czyli w przyszłym roku, zespoły otrzymają całość materiału, ale już po wstępnym sformułowaniu przez komisje konkretnych tematów.

Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa i właśnie teraz jest dla zespołów czas ich doradzania, czas na szczere i otwarte głosy, zarówno o sprawach przyjemnych i dobrych, jak i o tych trudnych i czasem niezrozumiałych w naszych wspólnotach.

Żeby jednak te dyskusje nie były jedynie ludzkim dziełem i aby zaproponowane rozwiązania były trwałe i zgodne z wolą Bożą, potrzebna jest pomoc Jego Ducha. Prosimy więc – w imieniu Księdza Arcybiskupa – o gorącą modlitwę w intencji tego dzieła, o otwarcie naszych serc i umysłów na działanie Ducha Świętego. A wszystkich członków zespołów – poza modlitwą, o gorące zaangażowanie w refleksję, owocną dyskusję i pracę nad ankietami.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej