Porządek nabożeństw – 5.11.2023

SOBOTA – Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bpa – 4.11.2023

17.00 Za ++ Teresę, Wilhelma Stawarczyk, synów, synową, zięciów, wnuczkę, wnuka, rodziców z obu stron, Joannę Henryszak

17.50 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 5.11.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Stanisława Krzyształę, żonę Różę, rodziców, teściów, brata Józefa, siostry Martę i Różę, szwagrów, szwagierki, Różę i Augustyna Kawik, Henrykę i Makarego Skoczylas, Józefa Ignacka, Marka Szelkowskiego, Joannę Dzierżawę-Ignacek, pokrewieństwo Krzystała, Niemczyk, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Bogdana Wawerskiego, żonę Marię, syna Zygmunta, rodziców, rodzeństwo, Elżbietę, Tadeusza Kuś, syna Damiana, rodziców, rodzeństwo, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

14.45 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych

15.30 1. Za ++ Henryka Włodarczyka w 3 rocznicę śmierci, syna Janusza, wnuka Sebastiana, dziadków z obu stron, 4 braci, 3 szwagrów, z rodzin Rup, Włodarczyk, dusze cierpiące w czyśćcu
2. Za ++ Tadeusza Nagibauera, jego żonę Jolantę, z rodzin Nagibauer, Górczyński, Wawerski

PONIEDZIAŁEK 6.11.2023

9.00 Seniorzy: Za ++ zalecanych (2)

17.00 Za ++ Józefa, Marię Trzaskalik, Eugeniusza, Alojzego Pelagię i Jana Trzaskalik, Ernestynę, Leona Trzaskalik, zięcia Andrzeja, Jana Gałuszkę, syna Alojzego, z rodzin Trzaskalik, Gałuszka

17.30 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych

WTOREK – 7.11.2023

17.00 Za ++ zalecanych (3)

17.30 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych

ŚRODA – 8.11.2023

17.00 Za ++ Gertrudę Ludwika Chmiel, ich rodziców, Felicję, Władysława Kopiec, Czesława Zniszczoła, pokrewieństwo Chmiel, Czyż

17.30 Nabożeństwo różańcowe za ++ zalecanych

CZWARTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – 9.11.2023

16.00 Godzina święta

17.00 1. Za ++ Stanisława Skorupę, rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów, bratową, z rodzin Skorupa, Pawliczek
2. Za + Józefa Golda w 10 rocznicę śmierci

PIĄTEK – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK – 10.11.2023

17.00 1. Za ++ męża Pawła Wawrzyczka, rodziców Kazimierę, Józefa Stodolak, rodzeństwo Jana, Janinę, szwagrów Wiesława i Wojciecha, teściów Konstantynę i Rudolfa Wawrzyczek, Różę i Józefa Gojowy, Zofię Brodę, dziadków z obu stron
2. Za ++
Bronisławę Trzaskalik w 5 rocznicę śmierci, męża Franciszka, pokrewieństwo Trzaskalik, Kania

SOBOTA – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa – 11.11.2023

9.00 W intencji Ojczyzny

17.00 1. Dziękczynna w intencji Michała Piekar z okazji 35 urodzin z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. Za ++
Helenę i Wincentego Cebula, ich rodziców, Łucję i Alfreda Gajda, Annę, Franciszka, Jerzego Podeszwa, Ireneusza Gonsiora, pokrewieństwo

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 12.11.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za + Józefa Mendrelę (od sąsiadów)

10.30 Za ++ rodziców Łucję, Teodora Brawańskich, syna Józefa, zięcia Władysława, Agnieszkę i Henryka Krawczyk, córkę Helenę, dusze cierpiące w czyśćcu

15.00 Nieszpory

15.30 1. Za ++ rodziców Pelagię i Erwina Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, z rodzin Roskosz, Skorupa Wincek, dusze potrzebujące modlitwy
2. Za + Tomasza Mocko