Ogłoszenia parafialne – 29.10.2023

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za pamięć o potrzebach materialnych kościoła.
 2. O godzinie 14.45 różaniec. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy.
 3. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. O godzinie 14.30 nabożeństwo za zmarłych, procesja i modlitwy na cmentarzu.
 4. W czwartek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej.
 5. Odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące można uzyskać:
  – od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu;
  – nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą – choćby tylko w myśli – za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące)
 6. Przez okres oktawy Wszystkich Świętych tzn. do 8 listopada odprawiać będziemy różaniec za dusze zmarłych zalecanych. Zapraszam do modlitwy.
 7. Zalecki za zmarłych są przyjmowane w zakrystii, w Uroczystość Wszystkich Świętych także w kaplicy Domu Pogrzebowego. Formularze są wyłożone na stoliku. Zalecki będą odczytywane 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Za zmarłych zalecanych będą odprawione 3 Msze św. 
 8. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych bardzo prosimy o uporządkowanie grobów oraz sprawdzenie terminów rezerwacji miejsc grobowych na cmentarzu i ewentualnie dokonanie przedłużeń. Podobnie jak w latach ubiegłych bardzo proszę, by w miarę możliwości zużyte ozdoby i dekoracje grobów zabrać ze sobą do swoich domowych pojemników na śmieci. Suche liście i suche kwiaty można wyrzucać do specjalnie przygotowanego kompostownika za boczną furtką cmentarza.
 9. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Spowiedź dzieci odbędzie się w piątek o godz. 16.00, a spowiedź młodzieży w sobotę o godz. 16.30.
 10. Odwiedziny chorych i starszych parafian odbędą się w piątek od godziny 9.00, zgłoszenia przyjmowane są w zakrystii.
 11. Za tydzień kazania wygłosi ks. Emanuel Pietryga proboszcz parafii św. Jadwigi Śl. w Chorzowie. Po Mszach św. będzie rozprowadzał swoją drugą książkę „W Ogrodzie Słowa” zawierającą jego homilie, świadectwa, przewodnik po ogrodzie biblijnym, tekst o Eucharystii, spowiedzi i dla chorych. Książka kosztuje 25 zł. Dochód przeznaczony jest na inwestycje w tamtejszej parafii.
 12. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na renowację Kalwarii Piekarskiej.
 13. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego – bieżący numer jest wyłożony na stoliku z tyłu kościoła. Jest także do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego oraz Wieści.
 14. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.