Porządek nabożeństw – 4.09.2022

SOBOTA – Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK – 3.09.2022

 • 13.30 Ślub: Paulina Wójcik – Tomasz Ogrodnik
 • 17.00 1. Za ++ rodziców Zygmunta, Janinę Kałuża, syna Józefa, córkę Marię, męża Edwarda Białończyka, syna Piotra, Wilhelma, Genowefę, syna Henryka, żonę Barbarę, Gerarda Grodonia, córkę Emmę Cimek, męża Kazimierza, syna Andrzeja, pokrewieństwo
  2. Za ++ Alojzego Gałuszkę w kolejną rocznicę śmierci, rodziców, teściów, szwagrów, siostry, siostrzeńców, z rodzin Gałuszka, Pawliczek, Cibis, Chwast, Gocman, Augustyn

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 4.09.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Za ++ Helenę i Stanisława Waltar, Annę i Władysława Kajda, Różę Nowak, Stanisława Nowosławskiego, Franciszka Kopca, z rodzin Waltar, Kajda, Skorupa
 • 10.30 Za ++ ojca Emila Brzuskę, syna Andrzeja, pokrewieństwo Brzuska, Brzoza, Wiesławę Hołyst
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 1. Za ++ Agnieszkę, Józefa Łagockich, Jadwigę, Leona Jeszka, Adelę, Romana Czosnyk, pokrewieństwo Mucha, Łagocki
  2. Za ++ Franciszka, Florentynę Czyż, córkę Różę, zięcia Joachima, wnuka Leszka,Alfreda i Annę Kawik, syna Felicjana, ich rodziców i krewnych, dusze potrzebujące pomocy

PONIEDZIAŁEK – 5.09.2022

 • 9.00 W intencji seniorów parafii
 • 17.00 1. Za ++ rodziców Annę, Franciszka Marcol, Albinę, Roberta Rybka, siostrę Marię Hanus, jej męża Ludwika, zięcia Zbigniewa Łabudę, Magdalenę Orszulik, z rodzin Marcol, Rybka
  2. Za ++ Barbarę Wręczycką w 15 rocznicę śmierci, z rodzin Parchański, Wręczycki, dusze cierpiące w czyśćcu
  3. Za ++ Felicję Maciończyk, rodziców Marię, Franciszka, teściów Marię, Joachima, brata Henryka, szwagra Tadeusza, ks. Henryka Pietrasza

WTOREK – 6.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ Bronisławę, Alberta, Andrzeja Serwotka, Leona, Ernestynę Trzaskalik, dziadków z obu stron Jana, Alojzego Gałuszka, Józefa Sitka, Gertrudę Marcol, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Za ++ Elżbietę Samlik w 4 rocznicę śmierci, z rodzin Samlik, Swoboda, dusze cierpiące w czyśćcu

ŚRODA – 7.09.2022

 • 7.00 Za + Danutę Kutyłę

CZWARTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP – 8.09.2022

 • 16.00 Godzina święta
 • 17.00 1. Za ++ Mechtyldę Czyż, 2 mężów Leona i Ambrożego, zięcia Eryka, rodziców, teściów, dziadków, Ludwika i Katarzynę Mazur, Augustyna i Juliannę Czyż, zmarłych kapłanów z naszej parafii
  2. Za ++ Zofię Szczęsny w 4 rocznicę śmierci, męża Leona, córkę Urszulę, z rodzin Szczęsny, Wita, Gojowy, Gruntowski, Ociepka, Sznajder

PIĄTEK – 9.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ rodziców Teodora i Blandynę Skorupa, teściów Tadeusza Stefanię Grochowicz, szwagra Stanisława, babcie, dziadków, rodziców chrzestnych, pokrewieństwo Skorupa, Gatnar, Grochowicz, Lichacz
  2. Za + Annę Białek (od siostry)

SOBOTA – 10.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ Rudolfa i Marię Stoczek, syna Henryka, synową Annę, Józefa Brzozę
  2. Za ++ Marię, Antoniego Gajda, ich rodziców, córkę Marię, zięcia Henryka Grzonkę, Rajmunda Gorusa, Gertrudę, Ludwika Chmiel, Felicję Władysława Kopiec, pokrewieństwo Gajda, Herman

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Za ++ męża Jana Stodolaka, szwagierkę Janinę, rodziców: Annę, Józefa Czendlik, teściów: Kazimierę i Józefa Stodolak, ciotkę Emilię Wawrzyczek, szwagrów: Wiesława i Wojciecha, siostrzeńca Dominika, dziadków z obu stron, dusze potrzebujące modlitwy
 • 10.30 W intencji Parafian z okazji dożynek
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 1. Za ++ Pelagię, Erwina Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, dusze potrzebujące modlitwy
  2. Za ++ męża Alojzego Cibisa, wnuka Tomasza, pokrewieństwo Pawliczek, Gatnar, Kaplyta