Porządek nabożeństw – 25.02.2024

SOBOTA – 24.2.2024

13.00 Dziękczynna w intencji Edwarda Gajdy z okazji 85 urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski i prośbą o dalsze błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej

17.00 1. Za ++ Alojzego Gałuszkę, ojca Jana, z rodzin Gałuszka, Trzaskalik, Serwotka, Gańczarski, Wałach
2. Za ++
Leona Szczęsnego, żonę Zofię, córkę Urszulę, zięcia Jana Witę, siostry Helenę i Irenę, Gertrudę i Stanisława Ociepka, Janinę i Józefa Sznajder, rodziców i teściów

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 1. Za ++ Różę i Stanisława Popielas, ich rodziców, rodzeństwo, Marka Szelkowskiego, rodziców, szwagra Jerzego, z rodzin Krzyształa, Czyż, Wieczorek, dusze cierpiące w czyśćcu
2. Za + Pawła Drzewieckiego (od rodziny Kogut)

10.30 Za ++ Felicję Maciończyk, Marię, Franciszka Żyłka, Marię, Joachima Maciończyk, brata Henryka, szwagra Tadeusza, ks. Henryka Pietrasza

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 1. Za ++ Józefa Łagockiego, matkę Marię Janulek, teściów Fraciszka, Martę Waliczek, 2 szwagrów, Franciszka, Agnieszkę Łagockich, Barbarę Worsztynowicz, Maję Florczyk, Lidię Kocyan
2. Za ++ Franciszka Knop, rodziców Małgorzatę Ignacego, synów Antoniego, Józefa, żonę Łucję, chrześniaka Henryka, teściów Martę Teodora Rozmus, córkę Gertrudę, męża Józefa, syna Władysława, żonę Annę, zięciów Kazimierza, Ryszarda, pokrewieństwo

PONIEDZIAŁEK 26.2.2024

8.00 Za ++ Jana, Katarzynę Szwajlik, syna Piotra, córkę Józefę Drożdż, Stefana, Luizę Marszałek, pokrewieństwo Marszałek, Szwajlik, Gojowy

17.00 1. Za ++ rodziców Kazimierza, Marię Króliczek, dziadków Karola i Annę Króliczek, Zofię, Alojzego Zientek, pokrewieństwo Króliczek, Zientek
2. Za ++ Józefa Balasa w 32 rocznicę śmierci, braci, rodziców, teściów, szwagierkę Helenę, z rodzin Skruch i Balasa

WTOREK – 27.2.2024

8.00 Za + Marię Zawadzką (od siostry z mężem i rodziną)

17.00 W intencji Radosława z okazji22 urodzin i Marceliny z okazji 6 urodzin, z podziękowaniem za dar życia i prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę MB Częstochowskiej

ŚRODA – 28.2.2024

8.00 W intencji chorych (z udzieleniem sakramentu chorych)

10.00 W intencji dzieci parafii z okazji zakończenia rekolekcji parafialnych

17.00 1. Za ++ matkę Teresę Stawarczyk, ojca Wilhelma, teściów Annę i Antoniego Gałuszka, rodzeństwo, bratową, szwagierkę, 3 szwagrów, Małgorzatę Stawarczyk, Grzegorza Fojcika, Mirosława Puzona, z rodzin Stawarczyk, Gałuszka
2. Za ++ Augustyna Stachonia, rodziców, teściów, z rodzin Stachoń, Goraus, Stalmach

CZWARTEK – 29.2.2024

7.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu

16.00 Godzina święta

17.00 1. Za ++ Natalię Urbanek, Franciszka Jaćmierskiego, Jarosława Suskiego, Jerzego Mieńkowskiego i Mariana Budzińskiego w 30 dzień po śmierci
2. Za ++ Józefa Kozinę w 2 rocznicę śmierci, Piotra i Józefę Gidzińskich, 2 córki Bronisławę i Franciszkę, braci Pawła i Antoniego, pokrewieństwo, Helenę i Wojciecha Kozina, 2 córki Manię i Bronisławę, synów Mariana, Zygmunta, pokrewieństwo, Antoninę i Józefa Hetmaniok

PIĄTEK – 1.3.2024

7.00 Za ++ Ambrożego i Elżbietę Trzaskalik, rodziców, braci i siostry, z rodzin Trzaskalik, Szweda

17.00 Za ++ z rodziny Domek: Józefa, Helenę, Władysława, Marię, Zofię, Bernadetę, Janinę, Henryka; Józefę Megier, z rodziny Kotlorz: Leona, Gertrudę, Martę, Otylię, z rodzin Herman, Morcinek, Milcuszek, Cibis, dusze cierpiące w czyśćcu

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA – 2.3.2024

17.00 1. Za ++ Agnieszkę i Emila Herok, Julię i Józefa Rudol, pokrewieństwo Herok, Rudol, Lipka
2. Za +
męża Józefa Rybkę z okazji urodzin

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 3.3.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Zdzisława Beczka, rodziców, teściów z obu stron, 2 siostry, 4 szwagrów, 4 braci, 2 szwagierki, ciocię Reginę, dziadków, babcie z obu stron, dusze potrzebujące pomocy

10.30 Za ++ Różę i Augustyna Kawik, Jana, Pelagię, Alojzego Trzaskalik, Stanisława, Różę Krzystała, Eufemię i Franciszka, Leszka Juraszczyk, Jana, Jadwigę, Maksymiliana Kawik, pokrewieństwo

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 1. Za ++ rodziców Kazimierę, Józefa Stodolak, rodzeństwo Janinę i Jana, męża Pawła Wawrzyczka, teściów Konstantynę, Rudolfa, szwagrów Wiesława i Wojciecha, Różę i Józefa Gojowych, Zofię Brodę, dziadków z obu stron, z rodzin Stodolak, Kasprzyk, Wawrzyczek, dusze potrzebujące modlitwy
2. Za + Pawła Drzewieckiego (od pracowników firmy EKOP)