Porządek nabożeństw – 2.10.2022

SOBOTA – Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK. – 1.10.2022

 • 17.00 1. Za ++ Brunona Czaję, jego rodziców Helenę i Emila, teściów Ludwikę i Edwarda Mazurek, siostry, braci, szwagrów, szwagierki, pokrewieństwo Czaja, Mazurek
  2. Za ++ Marię, Antoninę, Annę i Agatę Kotlorz, Jana i Stanisławę Bednarczyk, Martę i Edwarda Rzońca, pokrewieństwo
 • 17.50 Nabożeństwo różańcowe

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 2.10.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 1. W intencji Parafian
  2. Za + męża Mariana Dźwilewskiego
 • 10.30 Za ++ Matyldę i Augustyna Kałuża, Marię, Józefa Śniegoń, Katarzynę, Józefa Penkala, Gertrudę, Wincentego i Jana Urbanek
 • 14.45 Nabożeństwo różańcowe
 • 15.30 W intencji Zbigniewa z okazji urodzin oraz Marii z okazji 14 urodzin, z podziękowaniem za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i dary Ducha Świętego

PONIEDZIAŁEK – 3.10.2022

 • 17.00 1. Za ++ rodziców Almę i Henryka Goik w rocznicę śmierci, ich rodziców Marię, Antoniego Kozioł, Julię, Franciszka Goik, zięcia Jana Piechaczka, 4 siostry, 5 szwagrów, Franciszkę Waltar
  2. Za ++ Hildegardę Kanię z okazji urodzin, męża Sebastiana, rodziców z obu stron, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 17.30 Nabożeństwo różańcowe

WTOREK – Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu – 4.10.2022

 • 17.00 1. Za ++ Franciszka Szmuka, żonę Martę, Antoniego i Gertrudę Skorupa, Bronisławę i Antoniego Krypczyk
  2. Za + Eugenię Ledwoń (od rodzin Króliczek, Czarnota)
 • 17.30 Nabożeństwo różańcowe

ŚRODA – Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dz. – 5.10.2022

 • 7.00 Za ++ Cecylię, Pawła Wylecioł, synów Józefa i Franciszka, Anastazję i Wincentego Sobocik, syna Arkadiusza, córki Różę, Gertrudę, 3 szwagrów, z rodzin Sobocik, Wylecioł, Kałuża, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 7.30 Nabożeństwo różańcowe

CZWARTEK – 6.10.2022

 • 7.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu
 • 17.00 Za ++ Grzegorza, Józefa, Sergiusza, Franciszkę, Antoninę Biedyńskich, Ludwika Frysza, rodziców, teściów, Jana, Gertrudę Gojowy
 • 17.30 Nabożeństwo różańcowe

PIĄTEK – Wspomnienie NMP Różańcowej – 7.10.2022

 • 7.00 Za + Danutę Kutyłę
 • 17.00 1. W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców (6)
  2. Za ++ Fryderyka Świeńczyka, Helenę, synów Bogdana, Mirosława, Dariusza, wnuka, brata i siostrę, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 17.30 Nabożeństwo różańcowe

SOBOTA – 8.10.2022

 • 17.00 1. Za ++ Łucję i Rafała Skorupa, ich córkę Urszulę, Gertrudę, Kazimierza Kniaź, synów Tadeusza i Jerzego, Annę, Konstantego Czyż, Matyldę i Dominika Skorupa, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Za ++ Hildegardę Brzozę, Martę, Ludwika Brzoza, Małgorzatę, Franciszka Pisarek, pokrewieństwo Brzoza, Brzuska Pisarek, Szturc
 • 17.50 Nabożeństwo różańcowe

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 9.10.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Dziękczynna w intencji Marii Stachoń z okazji 80 urodzin
 • 10.30 Za ++ rodziców Teresę , Wilhelma Stawarczyk, 3 synów, 2 zięciów, synową, wnuczkę, wnuka, rodziców z obu stron, Joannę Henryszak
 • 14.45 Nabożeństwo różańcowe
 • 15.30 1. Za ++ Łucję, Ludwika Szczęsny, męża Kazimierza Chorążewicza, teściów Konstantego i Władysławę Otylię i Gerarda Lipka, Franciszka Szczęsnego, Franciszka Pawliczka, Ryszarda Jurołajcia, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Za ++ ks. Sylwestra Pająka (od rodzin Gojowy, Stajer)