Porządek nabożeństw – 11.09.2022

SOBOTA – 10.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ Rudolfa i Marię Stoczek, syna Henryka, synową Annę, Józefa Brzozę
  2. Za ++ Marię, Antoniego Gajda, ich rodziców, córkę Marię, zięcia Henryka Grzonkę, Rajmunda Gorusa, Gertrudę, Ludwika Chmiel, Felicję Władysława Kopiec, pokrewieństwo Gajda, Herman

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Za ++ męża Jana Stodolaka, szwagierkę Janinę, rodziców: Annę, Józefa Czendlik, teściów: Kazimierę i Józefa Stodolak, ciotkę Emilię Wawrzyczek, szwagrów: Wiesława i Wojciecha, siostrzeńca Dominika, dziadków z obu stron, dusze potrzebujące modlitwy
 • 10.30 W intencji Parafian z okazji dożynek
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 1. Za ++ Pelagię, Erwina Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, dusze potrzebujące modlitwy
  2. Za ++ męża Alojzego Cibisa, wnuka Tomasza, pokrewieństwo Pawliczek, Gatnar, Kaplyta

PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji – 12.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ rolników z okazji dożynek
  2. Za ++ Tadeusza Kusia, żonę Elżbietę, syna Damiana, rodziców, pokrewieństwo Kuś, Wawerski

WTOREK – 13.09.2022

 • 17.00 1. W intencji Róż Różańcowych i czcicieli MB Fatimskiej
  2. Za ++ Joannę Pieronkiewicz, rodziców, teściów, pokrewieństwo Waltar, Skorupa, Pieronkiewicz, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 17.30 Nabożeństwo fatimskie

ŚRODA – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14.09.2022

 • 7.00 Za + Władysława Grzybka w 5 rocznice śmierci
 • 17.00 Tyczonka: w intencji mieszkańców Cisówki i Marklowic

CZWARTEK – Wspomnienie NMP Bolesnej – 15.09.2022

 • 16.00 Godzina święta
 • 17.00 1. Za ++ męża Stanisława Siekierkę w 5 rocznicę śmierci, szwagra Jarosława w 5 rocznicę śmierci, teściową Joannę w 3 rocznicę śmierci
  2. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB dla Bożeny i Jerzego Wilk z okazji rocznicy ślubu

PIĄTEK – Wspomnienie świętych męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa – 16.09.2022

 • 17.00 1. Za ++ Julię, Mieczysława Brzozowskich, ich rodziców i rodzeństwo, Leopolda Wojaczka, Józefa, Marię Żyłka, Krystynę, Antoniego Zoń, Józefa, Marię Swoboda, Reginę, Ewalda Grofik, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Za + Czesława Zniszczoła (od chrzestnej Anieli Gajdy)

SOBOTA – 17.09.2022

 • 14.00 Dziękczynna w intencji Leonarda Skorupy z okazji 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożej Opatrzności i MB Częstochowskiej, zdrowie oraz błogosławieństwo dla całej rodziny
 • 17.00 Dziękczynna w intencji Anny i Bogusława Grzybek z okazji 30 rocznicy ślubu oraz urodzin Bogusława z prośba o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2022

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji rodzin przyjmujących kapliczkę MB Pielgrzymującej
 • 10.30 Chrzty (Dawid Hulin) i roczki
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 Dziękczynna w intencji Genowefy i Alojzego Szmuk z okazji 50 rocznicy ślubu z prośba do MB Częstochowskiej o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny