Porządek nabożeństw – 11.02.2024

SOBOTA – Wspomnienie św. Scholastyki, dz. – 10.2.2024

17.00 Za + Stefanię Lubojańską w I rocznicę śmierci

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Krystynę Janowską w I rocznicę śmierci, rodziców Bronisławę i Stanisława Piwowar, siostry: Danutę, Halinę, Janinę, szwagrów: Mariana Kusego, Edwarda Domitraszczyka, Edwarda Firlę, Czesława Janowskiego, teściów: Otylię, Eliasza Janowskich, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Jana Urbanka w rocznicę śmierci, żonę Wiktorię, córkę Marię, syna Krystiana, z rodzin Urbanek, Gojowy

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Annę Kania w rocznicę śmierci, męża Bolesława, Klarę i Roberta Gatnar, syna Jacka, z rodzin Kania, Gatnar, Kałuża

PONIEDZIAŁEK 12.2.2024

9.00 W intencji seniorów

17.00 Za ++ Franciszkę, Józefa Matloch, 2 synów, 2 synowe, Annę, Pawła, Monikę Koczy, pokrewieństwo Matloch, Koczy, dusze cierpiące w czyśćcu

WTOREK – 13.2.2024

7.00 Za ++ syna Krzysztofa Chłostę, rodziców Marię, Henryka Tomas, syna Alojzego, z rodzin Tomas, Hetmaniok, Józefa, Rozalię Chłosta, córkę Irenę, synową Irenę, Mariana Mazurkiewicza, dusze potrzebujące modlitwy

17.00 Za ++ Alojzego Śmieję, rodziców, teściów, wnuczka Jarosława, synową Henrykę, pokrewieństwo z obu stron, dusze potrzebujące modlitwy

ŚRODA POPIELCOWA 14.2.2024

8.00 Za ++ Elżbietę Gojowy w kolejną rocznice śmierci, szwagra Czesława, rodziców, teściów, pokrewieństwo Gojowy, Wawrzyczek

17.00 Za ++ Maksymiliana Mazura w 30 rocznicę śmierci, żonę Hildegardę, synów Henryka i Jana, synową Halinę, zięcia Alojzego, wnuka Marka, rodziców, za rodziców Wilhelma i Marię Malina, syna Adama, wnuka Marcina i rodziców, dusze cierpiące w czyśćcu

CZWARTEK – 15.2.2024

16.00 Godzina święta

17.00 Za + Andrzeja Krosnego w I rocznicę śmierci

PIĄTEK – 16.2.2024

17.00 Za ++ Klarę Cebulę syna Andrzeja, rodziców

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA – 17.2.2024

17.00 1. Za ++ Marię Galisz, męża Józefa, syna Pawełka, z rodzin Galisz, Musioł
2. Za ++
Andrzeja Jurkiewicza, ojca Alojzego, teścia Jana Kitla, pokrewieństwo

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 W intencji rodzin przyjmujących kapliczkę MB Pielgrzymującej

10.30 Chrzty i roczki (Alan Buchta)

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 Za ++ rodziców Erwina, Pelagię Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, dusze potrzebujące modlitwy