Plan Misji Świętych

MISJE ŚWIĘTE W PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA NMP W RUPTAWIE 9.03 – 17.03.2019 r.
„Błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6)

SOBOTA 9.03.2019 r.

 • 16.00 – Rozpoczęcie Misji Św. przy Krzyżu Misyjnym.
  Procesja do kościoła i nabożeństwo wprowadzenia „Arki Przymierza”
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną

NIEDZIELA 10.03.2018 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6)
XI stacja Drogi Krzyżowej – Śmierć Jezusa na krzyżu
V Przykazanie Boże – Nie zabijaj
Intencja modlitewna: W intencji wszystkich ochrzczonych naszej parafii
o żywą i dojrzałą wiarę dla nich.

 • 8.00, 10.30, 15.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 17.30 – WIECZÓR ODNOWIENIA PRZYMIERZA CHRZTU ŚW. –
  nauka misyjna dla wszystkich ochrzczonych
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

PONIEDZIAŁEK 11.03.2019 r.
„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4)
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją
Intencja modlitewna: W intencji wszystkich przeżywających lęki i smutek oraz w intencji tych, którzy doświadczają samotności.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 9.00 – Nabożeństwo w intencji zmarłych z naszych rodzin
 • 16.00 – Nabożeństwo maryjne z nauką dla członków grup apostolskich
  i modlitewnych parafii\
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 18.00 – WIECZÓR Z JEZUSEM W GETSEMANI połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie osób doświadczających samotności
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

WTOREK 12.03.2019 r.
„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani
synami Bożymi” (Mt 5,9)
IV stacja Drogi Krzyżowej – Spotkanie z Matką
III Przykazanie Boże – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Intencja modlitewna: W intencji młodzieży naszej parafii, by miała potrzebę spotkania z Bogiem, który przynosi pokój serca.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 18.00 – WIECZÓR MŁODYCH Z JEZUSEM DAJĄCYM POKÓJ – nauka misyjna dla młodzieży, szczególnie dla tych, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przyjęli sakrament bierzmowania (od roku 2014) oraz dla kandydatów do bierzmowania
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

ŚRODA 13.03.2019 r.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
V stacja Drogi Krzyżowej – Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi
I Przykazanie Boże – Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
Intencja modlitewna: W intencji rodziców, którzy wychowują dzieci, aby pomogli im wzrastać duchowo i nauczyli ich stawiać Boga na pierwszym miejscu w życiu.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 10.00 – Misyjne rekolekcje szkolne – grupa I
 • 11.30 – Misyjne rekolekcje szkolne – grupa II
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 18.00 – WIECZÓR Z MIŁOSIERNYM OJCEM połączony z nauką misyjną dla wszystkich, szczególnie dla rodziców wychowujących dzieci, a zwłaszcza rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej i kandydatów do bierzmowania oraz tych, których dzieci są już dorosłe; także dla rodziców w związkach niesakramentalnych – celebracja gestu ojcostwa
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

CZWARTEK 14.03.2019 r.
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8)
VI stacja Drogi Krzyżowej – św. Weronika ociera twarz Jezusa
VI Przykazanie Boże – Nie cudzołóż
Intencja modlitewna: W intencji małżonków naszej parafii, aby dochowali wzajemnej miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 10.00 – Misyjne rekolekcje szkolne – grupa I
 • 11.30 – Misyjne rekolekcje szkolne – grupa II
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną oraz uroczystym odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich
 • 18.00 – WIECZÓR ZE ŚWIĘTĄ WERONIKĄ połączony z nauką dla wszystkich, szczególnie dla małżonków (rozdanie chust św. Weroniki)
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

PIĄTEK 15.03.2019 r.
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 3)
X stacja Drogi Krzyżowej – Obnażenie Jezusa z szat
VII Przykazanie Boże – Nie kradnij
Intencja modlitewna: W intencji chorych i cierpiących w domach oraz
w szpitalach.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 9.00 – Eucharystia na zakończenie misyjnych rekolekcji szkolnych
 • 11.00 – Msza św. z nauką misyjną dla chorych i seniorów z namaszczeniem chorych oraz indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 18.00 – WIECZÓR KONTEMPLACJI OBLICZA CIERPIĄCEGO CHRYSTUSA połączony z Drogą Krzyżową ulicami parafii (przynosimy świece)
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

SOBOTA 16.03.2019 r.
„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5, 10)
XI stacja Drogi Krzyżowej – Jezus do krzyża przybity
II Przykazanie Boże – Nie będziesz brał Imienia Pana Boga Twego
nadaremno
Intencja modlitewna: W intencji wszystkich Parafian, aby byli chrześcijanami nie tylko z nazwy.

 • 7.30 – Różaniec i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 8.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 16.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi misyjnej
 • 17.00 – Msza św. z nauką misyjną ogólną
 • 18.00 – WIECZÓR PRZY KRZYŻU CHRYSTUSA połączony z nauką
  dla wszystkich Parafian oraz poświęceniem Krzyży misyjnych
  DZWON POKUTNY I APEL JASNOGÓRSKI

NIEDZIELA 17.03.2019 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię” (Mt 5,5)
I stacja Drogi Krzyżowej – Pan Jezus na śmierć skazany
VIII przykazanie Boże – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw
bliźniemu swemu
Intencja modlitewna: W intencji trwałych owoców przeżytych Misji Świętych oraz o powrót tych Parafian, którzy są daleko od Boga.

 • 8.00, 10.30, 15.30 – Msza św. z nauką misyjną ogólną, zyskaniem odpustu zupełnego oraz błogosławieństwem apostolskim
  16.30 – Nabożeństwo zakończenia Misji Świętych i procesja do krzyża misyjnego