Ogłoszenia – 27.10.2013

NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 1. Obchodzimy dziś Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego tzw. kiermasz. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.
 2. Dziś o 14.45 różaniec. Zapraszam do modlitwy.
 3. W piątek przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości.
 4. W piątek o godzinie 14.30 nabożeństwo za zmarłych i procesja na cmentarz. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 5. W sobotę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej.
 6. Odpust zupełny za dusze cierpiące w czyśćcu można uzyskać: od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
 7. Przez okres oktawy Wszystkich Świętych tzn. do 8 listopada odprawiać będziemy różaniec za dusze zmarłych zalecanych. Zapraszam do modlitwy.
 8. Okazja do sakramentu pokuty: pół godziny przed każdą Mszą, spowiedź dzieci w czwartek o 15.30; młodzieży w sobotę o 15.30.
 9. Zalecki za zmarłych są przyjmowane w zakrystii. W Uroczystość Wszystkich Świętych także w kaplicy domu przedpogrzebowego. Formularze są wyłożone na stoliku.
 10. W tym tygodniu przypadają czwartek przed I piątkiem, I piątek i I sobota miesiąca.
 11. Duszpasterskie odwiedziny chorych i starszych parafian w czwartek od godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmowane są zakrystii.
 12. W związku z nowymi uregulowaniami prawnymi (tzw. „ustawą śmieciową”) znacznie podwyższającymi koszty wywozu odpadów, bardzo proszę, by w miarę możliwości zużyte ozdoby i dekoracje grobów zabrać ze sobą do swoich domowych pojemników na śmieci. Suche liście i suche kwiaty można wyrzucać do specjalnie przygotowanego pojemnika znajdującego się za boczną bramką cmentarza.
 13. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 14. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu, ministrantom za skoszenie trawy.
 15. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.