Ogłoszenia – 26.10.2014

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

 1. Obchodzimy dziś Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego tzw. kiermasz. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.
 2. Dziś o 14.45 różaniec. Zapraszam do modlitwy.
 3. W sobotę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
 4. W sobotę o godzinie 14.30 nabożeństwo za zmarłych, procesja i modlitwy na cmentarzu. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 5. W niedzielę przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej.
 6. Odpust zupełny za dusze cierpiące w czyśćcu można uzyskać:
  • od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych
 7. Przez okres oktawy Wszystkich Świętych tzn. do 8 listopada odprawiać będziemy różaniec za dusze zmarłych zalecanych. Zapraszam do modlitwy.
 8. Zalecki za zmarłych są przyjmowane w zakrystii. W Uroczystość Wszystkich Świętych także w kaplicy domu przedpogrzebowego. Formularze są wyłożone na stoliku. Za zmarłych zalecanych będą odprawione 3 Msze św.
 9. Podobnie jak w zeszłym roku bardzo proszę, by w miarę możliwości zużyte ozdoby i dekoracje grobów zabrać ze sobą do swoich domowych pojemników na śmieci. Suche liście i suche kwiaty można wyrzucać do specjalnie przygotowanego pojemnika znajdującego się za boczną bramką cmentarza.
 10. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 11. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.
 12. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.