Ogłoszenia – 09.11.2014

ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

1. Dziś Światowy dzień Modlitw za Prześladowany Kościół Przed kościołem odbywa się zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.
2. Duszpasterskie odwiedziny chorych i starszych parafian w poniedziałek od godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmowane są zakrystii.
3. W najbliższy wtorek na Mszę św. w intencji Ojczyzny (godz. 9.00) zapraszam chór parafialny, poczty sztandarowe, panie w strojach regionalnych i wszystkich parafian.
4. Informuję, że wykonano nowy pomnik poświęcony pamięci żołnierzy ruptawskich. Stary był już mocno zniszczony. Serdecznie dziękuję za pomoc firmie kamieniarskiej Państwo Fryszów, która bezpłatnie wykonała nowy pomnik. Parafia poniosła tylko koszt materiału.
5. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie kolektą specjalną przeznaczoną na wykonanie dzwonów do naszego kościoła.
6. Odwiedziny duszpasterskie podobnie jak w latach ubiegłych rozpoczną się w Adwencie. Szczegółowy plan umieszczony jest w gablotkach, w Wieściach Parafialnych oraz na stronie internetowej.
7. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.