Ogłoszenia – 01.11.2015

NIEDZIELA UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na renowację katowickiej Katedry.
 2. Dziś przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci zaprowadziła do świętości. Przypomina również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
 3. O godzinie 14.30 nabożeństwo za zmarłych, procesja i modlitwy na cmentarzu. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 4. W poniedziałek o godz. 9.00 Msza św. dla Seniorów. Po niej spotkanie przy stole w Domu Parafialnym.
 5. W poniedziałek przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Bogu modlitwy i odpusty zyskane przez żyjących, a przede wszystkim ofiarę Chrystusa uobecniającą się we Mszy świętej.
 6. Odpust zupełny za dusze cierpiące w czyśćcu można uzyskać:
  • od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przez pobożne nawiedzenie kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, modlitwy w intencji Ojca Świętego, odprawienie spowiedzi i przyjęcie Komunii św., zachowanie wolności od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych oraz zachowanie zwykłych warunków odpustu
 7. Przez okres oktawy Wszystkich Świętych tzn. do 8 listopada odprawiać będziemy różaniec za dusze zmarłych zalecanych. Zapraszam do modlitwy.
 8. Zalecki za zmarłych są przyjmowane w zakrystii. Dziś także w kaplicy domu przedpogrzebowego. Formularze są wyłożone na stoliku. Za zmarłych zalecanych będą odprawione 3 Msze św.
 9. Podobnie jak w zeszłym roku bardzo proszę, by w miarę możliwości zużyte ozdoby i dekoracje grobów zabrać ze sobą do swoich domowych pojemników na śmieci. Suche liście i suche kwiaty można wyrzucać do specjalnie przygotowanego miejsca znajdującego się za boczną bramką cmentarza.
 10. Duszpasterskie odwiedziny chorych i starszych parafian w piątek od godz. 9.00. Zgłoszenia przyjmowane są zakrystii.
 11. Spowiedź dzieci w piątek o godzinie 15.30, spowiedź młodzieży w sobotę o godzi 15.30
 12. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby parafii, przed kościołem zbiórka na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w potrzebie.
 13. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.
 14. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego.