Ksiądz Łukasz Dziura jako rezydent będzie częstym gościem w naszej parafii.

Studia w Rzymie – posługa w Ruptawie

ks.Łukasz Dziura
ks.Łukasz Dziura

Większość z nas zdążyła już poznać ks. Łukasza. Przez najbliższe lata będzie on wspierał w posłudze ks. prob. Bogusława Zalewskiego. Jest rezydentem, co oznacza, że zgodnie z decyzją Arcybiskupa Wiktora Skworca mieszka i pracuje w naszej parafii w czasie pobytu w kraju, w trakcie wakacji, urlopu czy świąt. Ksiądz Łukasz studiuje liturgikę na Papieskim Uniwersytecie św. Anzelma w Rzymie. Spędzi tam najbliższe sześć lat.

U boku Arcybiskupa

Ks. Łukasz Dziura pochodzi z katowickich Murcek. Ukończył Śląskie Seminarium Duchowne w Katowicach. Trzyletnią posługę wikariusza pełnił w Parafii Matki Boskiej Piekarskiej w Katowicach, kolejny rok spędził w pszowskiej Bazylice pw. Narodzenia NMP. Od 2011 r. pełnił posługę kapelana Arcybiskupa Wiktora Skworca. – Moja posługa polegała nie tylko na asystowaniu podczas uroczystości, ale to także na organizacji całego dnia Arcybiskupa. Krótko mówiąc byłem cały czas do jego dyspozycji – mówi ks. Łukasz.

Dlaczego Ruptawa

– Z księdzem proboszczem Zalewskim znam się od wielu lat. Spotkaliśmy się w Murckach, gdzie ks. Bogusław był wikarym a ja szefem ministrantów. To on głosił kazanie na moich prymicjach. Moją pierwszą sutannę odziedziczyłem właśnie po nim – wspomina ks. Łukasz Dziura. – Muszę powiedzieć, że właśnie w obecnego proboszcza z Ruptawy wpatrywałem się jako kleryk i młody ksiądz. Zaprzyjaźniliśmy się, dlatego też prośba o przyjęcie mnie na ruptawską parafię była niejako naturalna – dodaje.

            Ksiądz Łukasz ma 33 lata, jego brat jest o 4 lata młodszy. Rodzice pracowali w górnictwie, obecnie przebywają na emeryturze. Jego pasją są góry i kolarstwo szosowe.