Intencje mszalne – 01.03.2015

SOBOTA – 28.02.2015

 • 17.00    Za ++ matkę Teresę Stawarczyk, ojca Wilhelma, teściów Annę i Antoniego Gałuszka, rodzeństwo, bratową, szwagierkę, 2 szwagrów, Małgorzatę Stawarczyk, Grzegorza Wójcika, z rodzin Stawarczyk, Gałuszka

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 01.03.2015

 • 7.20      Godzinki
 • 7.45      Za + Ludwikę Mazurek (od wnuka Ryszarda zamiast kwiatów)
 • 10.30    1. Za Parafian
  2. Za ++ męża Joachima Skorupę z okazji urodzin, rodziców, pokrewieństwo Skorupa, Czyż
 • 14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • 15.30    1. Za ++ Franciszka Homę w 2 rocznicę śmierci, Helenę, Weronikę, Anastazego Homa, Józefa Janotę, jego rodziców, Szymona, Florentynę Fedków, Alfonsa Czyża, Romana Białka, pokrewieństwo
  2. Za ++ Erwina Skorupę z okazji urodzin, z rodzin Skorupa, Roskosz, pokrewieństwo

PONIEDZIAŁEK – 02.03.2015

 • 8.00      Za ++ Ludwika Czyż, krewnych, przyjaciół
 • 10.00    Za + Helenę Galicę
 • 17.00    Za ++ Franciszka Knopa, rodziców Małgorzatę, Ignacego, teściów Martę, Teodora Rozmus, brata Józefa, żonę Łucję, szwagrów Kazimierza, Ryszarda, krewnych

WTOREK – 03.03.2015

 • 8.00      Za ++ Elżbietę, Ambrożego Trzaskalik, Edwarda Grunera, Martę, Józefa Lipka, pokrewieństwo Trzaskalik, Gruner, Szweda
 • 10.00    Dusze cierpiące w czyśćcu
 • 17.00    Za ++ syna Kazimierza Migacza w 4 rocznicę śmierci, Jana Migacza, synową Jolantę, syna Wacława

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA – 04.03.2015

 • 8.00      W intencji chorych parafian
 • 10.00    W intencji dzieci parafii
 • 17.00    Za ++ Franciszka i Eufemię Juraszczyk, syna Leszka, rodziców, rodzeństwo

CZWARTEK – 05.03.2015

 • 7.00      Za dusze cierpiące w czyśćcu
 • 16.00    Godzina Święta
 • 17.00    Za ++ Alojzego Gałuszkę, rodziców, teściów, szwagra Alojzego Cibis, pokrewieństwo Gałuszka, Pawliczek, Cibis

PIĄTEK – 06.03.2015

 • 7.00      Za ++ Alojzego, Jana Trzaskalik, Stanisława Krzyształę, Augustyna, Jana, Jadwigę, Maksymiliana Kawik, Eufemię, Franciszka Juraszczyk, syna Leszka, pokrewieństwo
 • 16.00    Droga Krzyżowa
 • 17.00    Szkolna: 1. Za ++ Gertrudę, Wiktora Michalskich, córkę Łucję, zięciów Józefa, Alfreda, Konrada; Annę, Marcina Pawlyta, zięcia Jana, wnuki
  2. Za ++ zalecanych w czasie Drogi Krzyżowej (1)

SOBOTA – 07.03.2015

 • 17.00    Młodzieżowa: 1. Za ++ Augustynę, Jana Lipka, z rodzin Lipka, Zgraj
  2. Za + Jana Poloka (od kolegów z KWK Borynia)

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 08.03.2015

 • 7.20      Godzinki
 • 7.45      Za Parafian
 • 10.30    Za ++ Bolesława Mazurka, rodziców Ludwikę i Edwarda, teściów Agnieszkę, Henryka Krawczyk
 • 14.45    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 • 15.30    Za ++ Leszka Juraszczyka, rodziców, Jadwigę, Józefa Urbanek, wnuka Przemka, Tadeusza Kłusa