Witaj!

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest;
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować, Alleluja.