Rozliczenie finansowe festynu parafialnego 2024

Przychody:
– darowizny sponsorów 10500,-
– ofiary złożone do puszek 3900,-
Wydatki:
– animacje (wynagrodzenie animatorów) 5000,-
– zamek dmuchany 800,-
– samochody wojskowe (koszt paliwa) 500,-
– zakupy spożywcze 1140,-
Bilans: 6960,-

Kwota 7000,- zostanie przekazana na wsparcie finansowe dla Domu Dziecka w Kijowie (w dzielnicy Obołoń).