Porządek nabożeństw – 6.08.2023

SOBOTA – 5.08.2023

17.00 Za ++ męża Emila Worynę w 6 rocznicę śmierci, rodziców Jana i Gertrudę Kuś, braci Romana i Wiesława, Augustyna Urbanka, Ryszarda Worynę, Brunona Grzegorczyka, z rodzin Woryna Kuś, Grobelny, Baran

NIEDZIELA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 6.08.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Emila Brzuskę, syna Andrzeja, z rodzin Brzuska, Brzoza, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Florentynę i Szymona Fedków, Franciszka Homę, Helenę, Weronikę i Anastazego Homa, Józefa Janotę, jego rodziców, siostrę, braci i bratowe, Józefa i Anielę Kordzikowskich, Alfonsa Czyża, Annę i Romana Białek, pokrewieństwo

15.00 Nieszpory

15.30 Z podziękowaniem za wszelkie Boże łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha Świętego dla Hanny Pałasz z okazji 19 urodzin i Iwony Pałasz z okazji 49 urodzin

PONIEDZIAŁEK 7.08.2023

9.00 W intencji seniorów parafii

17.00 Za ++ Bronisława, Marię i Huberta Kałuża, Reginę i Pawła Skrobol, z rodzin Skrobol, Kałuża, Śmietana, Skorupa

WTOREK – Wspomnienie św. Dominika, prezb. – 8.08.2023

17.00 Za ++ Katarzynę, Stanisława Piszczan, rodzeństwo z obu stron, zięcia Piotra, wnuczkę Ewelinę, Mirosławę Czerniej, Annę, Władysława Foltyn, rodzeństwo z obu stron, córki Marię i Wandę, zięciów Józefa i Gerarda, Annę Białek, z rodzin Czyż, Piszczan, Foltyn, sąsiadów

ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), DZ. I MĘCZ., patronki Europy – 9.08.2023

7.00 Za ++ księży ruptawskich: E. Woszka, H. Pietrasza, A. Chromika, W. Słomkę, E. Płonkę, J. Witę, K. Koczora, L. Lasotę

CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ. – 10.08.2023

12.00 Ślub: Rafał Bilat – Natalia Sienkiewicz

16.00 Godzina święta

17.00 Za ++ Gertrudę Kiełkowską w I rocznicę śmierci, męża Stanisława, brata Zygmunta Zdziebłę, Wandę, Józefa Oślizło

PIĄTEK – Wspomnienie św. Klary, dz. – 11.08.2023

17.00 Za ++ Julię, Izydora Czyż, Zygmunta, Gertrudę, Tadeusza Czyż, Annę, Józefa Krzystała, syna Franciszka, synową, wnuka, Krystynę Brzóskę, Erwina Parmę, Bolesława Tkocza

SOBOTA – 12.08.2023

13.00 Dziękczynna w intencji Bogusława Jałowiczora z okazji 60 urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożej Opatrzności i MB Częstochowskiej, zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny

17.00 Za ++ Konrada Urbanka, zięciów Andrzeja i Jana, siostrę Łucję, szwagierkę Gertrudę, 4 szwagrów, rodziców, teściów, dusze cierpiące w czyśćcu

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 13.08.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Różę i Joachima Fabisz, Leokadię i Adama Gola, Jarosława Golę, pokrewieństwo Fabisz, Gola

10.30 Za ++ żonę Eugenię Marcela, rodziców

14.30 Nabożeństwo fatimskie

15.30 W intencji Róż Różańcowych i czcicieli MB Fatimskiej