Porządek nabożeństw – 5.03.2023

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA – 4.03.2023

17.00 1. Za ++ Jerzego Mazurka, jego rodziców, 3 braci, bratową, 3 szwagrów, 2 siostrzeńców, pokrewieństwo Łagocki, Mazurek
2. Za ++ męża Józefa Pawliczka, rodziców, teściów, siostrę, brata, szwagrów, Urszulę Warzechę, dusze wiernych zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5.03.2023

7.30 Godzinki

8.00 1. W intencji Parafian
2. Za ++ Franciszka, Eufemię i Leszka Juraszczyk, Różę i Augustyna Kawik, Elżbietę Świeży, Pelagię, Alojzego i Jana Trzaskalik, z rodzin Urbanek, Juraszczyk

10.30 Za ++ rodziców Marię i Edwarda Białończyk, syna Piotra, rodziców, teściów, z rodzin Białończyk, Kałuża

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 1. Z podziękowaniem za dar życia i wszelkie łaski oraz z prośbą o dalszą Bożą opiekę, łaski potrzebne w dalszym rozwoju, dar zdrowia dla Marceliny Pałasz z okazji 5 urodzin
2. Za + Marię Kaczorowską w 2 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK – 6.03.2023

8.00 Za ++ Zofię i Alojzego Kaplita, syna, synową, wnuczkę Urszulę, zięcia Fryderyka Stawarczyka

17.00 1. Za ++ Justynę i Wilhelma Żyłka, syna Józefa, synową Marie, Antoniego Krzystałę, zięcia Alojzego, ich rodziców, pokrewieństwo Żyłka, Krzystała, Brzoza
2. O nawrócenie i uwolnienie z nałogu w pewnej intencji

WTOREK – 7.03.2023

8.00 Za ++ Gertrudę i Walentego Waltar, córkę Joannę, pokrewieństwo Skorupa, Waltar

17.00 1. Za + Józefę Kowalską w I rocznicę śmierci
2. Za ++ Ambrożego i Elżbietę Trzaskalik, rodziców, braci, siostry, z rodzin Trzaskalik, Szweda

ŚRODA – 8.03.2023

8.00 W intencji chorych i starszych Parafian (z udzieleniem sakramentu chorych)

10.00 W intencji dzieci parafii

17.00 1. W intencji kobiet z okazji ich święta
2. Za ++ Andrzeja Serwotkę w 5 rocznicę śmieci, rodziców Alberta, Bronisławę, Leona, Ernestynę, Józefa, Marię, Eugeniusza, Alojzego, Pelagię, Jana Trzaskalik, Ryszarda, Emilię, Erwina Pelagię Skorupa, Jana, Alojzego Gałuszka, Józefa, Wojciecha Sitek, pokrewieństwo Trzaskalik, Serwotka

CZWARTEK – 9.03.2023

16.00 Godzina Święta

17.00 Za ++ Józefa, Henryka, Łucję Pochcioł, Emila Worynę, Augustyna Urbanka

PIĄTEK – 10.03.2023

17.00 1. Za ++ Agnieszkę i Emila Herok, Julię i Józefa Rudol, pokrewieństwo Herok, Rudol
2. Za ++ Krystynę i Zygmunta Moczała w rocznicę śmierci

17.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

SOBOTA – 11.03.2023

17.00 1. Za ++ Elżbietę i Jana Augustyn, pokrewieństwo Chwast, Gocman, Gałuszka, Matloch
2. Za ++ Stanisława Trzaskalika w 32 rocznicę śmierci, rodziców Agnieszkę i Augustyna, brata Rajmunda, teściów Mariannę i Bolesława, Leokadię Gregorowicz, Różę i Augustyna Kawik

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 12.03.2023

7.30 Godzinki

8.00 1. W intencji Parafian
2. W intencji Małgorzaty Burdyl z okazji 18 urodzin i Macieja z okazji 12 urodzin

10.30 Za ++ ojca Józefa Pawliczka, jego rodziców, teściów, siostrę, brata, pokrewieństwo, z rodzin Warzecha, Mazur, dusze cierpiące w czyśćcu

14.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

15.30 Za ++ rodziców Karola i Annę Króliczek, córkę, zięcia, 3 synów i synowe, Martę i Jana Fajkis, 2 synów, Gertrudę i Pawła Gajda, dusze cierpiące w czyśćcu