Porządek nabożeństw – 4.02.2024

SOBOTA – 3.2.2024

17.00 Młodzieżowa: Za + Franciszkę Lasotę w 6 rocznicę śmierci

V NIEDZIELA ZWYKŁA 4.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ męża Józefa Pawliczka, jego rodziców, teściów, brata, siostrę z mężem, szwagrów, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Antoniego Franciszkę, Matyldę Gojowy, Józefa, Stanisława Gojowy, Leokadię, Rafała, Józefa Cuber, Władysławę i Stanisława Lukanek, Urszulę Sadło, Alojzego Penkałę, Dariusza Wicharego

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Hildegardę Brzozę, dziadków Martę i Ludwika Brzoza, Małgorzatę, Franciszka Pisarek, Emila, Andrzeja Brzuska, Jana Puchałę, Henryka Dudka, Jadwigę Cichy, pokrewieństwo Brzoza, Pisarek

PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Agaty, dz. i męcz. – 5.2.2024

17.00 Za ++ Janinę Frysztacką, siostry Jadwigę Czerwieńską i Annę Kubicę, krewnych z obu stron

WTOREK – Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz. – 6.2.2024

17.00 1. Za ++ Jana Gałuszkę, syna Alojzego, z rodzin Gałuszka, Trzaskalik, Serwotka, Marię i Franciszka Ćwierz, Barbarę Goldau, dusze cierpiące w czyśćcu
2. Za ++ Lechosława Nadskakulskiego w 3 rocznicę śmierci, szwagra Kazimierza Walczaka

ŚRODA – 7.2.2024

7.00 Za ++ Antoniego, Franciszkę, Matyldę, Józefa, Stanisława Gojowy, z rodzin Lukanek, Cuber, Alojzego Pękałę, rodziców

CZWARTEK – 8.2.2024

16.00 Godzina święta

17.00 Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, za żywych i zmarłych z rodzin Mazurek, Lasota, Koczor, Handzel

PIĄTEK – 9.2.2024

17.00 Za ++ Andrzeja Cimka, rodziców Emmę i Kazimierza Cimek, Annę i Pawła Kania, Józefa Brawańskiego, Norberta Nalika, pokrewieństwo

SOBOTA – Wspomnienie św. Scholastyki, dz. – 10.2.2024

17.00 Za + Stefanię Lubojańską w I rocznicę śmierci

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11.2.2024

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Krystynę Janowską w I rocznicę śmierci, rodziców Bronisławę i Stanisława Piwowar, siostry: Danutę, Halinę, Janinę, szwagrów: Mariana Kusego, Edwarda Domitraszczyka, Edwarda Firlę, Czesława Janowskiego, teściów: Otylię, Eliasza Janowskich, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Jana Urbanka w rocznicę śmierci, żonę Wiktorię, córkę Marię, syna Krystiana, z rodzin Urbanek, Gojowy

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Annę Kania w rocznicę śmierci, męża Bolesława, Klarę i Roberta Gatnar, syna Jacka, z rodzin Kania, Gatnar, Kałuża