Porządek nabożeństw – 30.07.2023

SOBOTA – Wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza – 29.07.2023

17.00 Za ++ Mariana Mazurkiewicza, ojca Kazimierza, dziadków , chrzestnego, Leona Grzybka, Gabriela Poloka, Annę, Feliksa Oślizło, rodziców, braci, Krzysztofa Chłostę, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 30.07.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Augustyna Stachonia w rocznicę śmierci, z rodzin Stachoń, Goraus, Stalmach

10.30 Za ++ Andrzeja Cebulę w 13 rocznicę śmierci, matkę Klarę, Konrada, Marię, Wiktora Urbanek, Jana Poloka, Gertrudę Trzaskalik, z rodzin Cebula, Kałuża, Andrzeja Ciszka

15.00 Nieszpory

15.30 Za ++ Franciszka, Elżbietę Waltar, rodziców Józefa, Różę Mleczko, rodziców, Edwarda Gaszczyka, rodziców, Przemka Wiśniowskiego, Eugeniusza Marię Kula, dusze cierpiące w czyśćcu

PONIEDZIAŁEK 31.07.2023

17.00 Za ++ Leona Trzaskalika w 23 rocznicę śmierci, żonę Ernestynę, Andrzeja Bronisławę, Alberta Serwotka, Marię, Józefa, Eugeniusza, Pelagię, Alojzego Trzaskalik, Ryszarda, Emilię, Erwina, Pelagię Skorupa, Jana, Alojzego Gałuszka, dusze cierpiące w czyśćcu

WTOREK – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK – 1.08.2023

17.00 Za ++ Helenę Matloch w I rocznicę śmierci, męża Leona, rodziców Ernesta i Amalię Rygiel, Karola i Annę Matloch, pokrewieństwo Rygiel, Matloch, Szweda, Cuber, Piguła, Żagan

ŚRODA – 2.08.2023

7.00 Za ++ Czesława Simko w 7 rocznicę śmierci, syna Seweryna, ojca Ryszarda, brata Bronisława, Zofię, Wiktora Pisarek, Halinę, Patryka Bury, Andrzeja Kopla, Bogusławę Herman

CZWARTEK – 3.08.2023

7.00 Za dusze cierpiące w czyśćcu

16.00 Godzina święta

17.00 Za + Czesława Zniszczoła w I rocznicę śmierci

PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana Marii Vianney’a, prezb. – 4.08.2023

7.00 Za ++ Ewę Pawłowską w 30 dzień po śmierci, matkę Jadwigę Sitko w 20 rocznicę śmierci, Kazimierza Sobalę

17.00 W intencji dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców (3)

SOBOTA – 5.08.2023

17.00 Za ++ męża Emila Worynę w 6 rocznicę śmierci, rodziców Jana i Gertrudę Kuś, braci Romana i Wiesława, Augustyna Urbanka, Ryszarda Worynę, Brunona Grzegorczyka, z rodzin Woryna Kuś, Grobelny, Baran

NIEDZIELA ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 6.08.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Emila Brzuskę, syna Andrzeja, z rodzin Brzuska, Brzoza, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Florentynę i Szymona Fedków, Franciszka Homę, Helenę, Weronikę i Anastazego Homa, Józefa Janotę, jego rodziców, siostrę, braci i bratowe, Józefa i Anielę Kordzikowskich, Alfonsa Czyża, Annę i Romana Białek, pokrewieństwo

15.00 Nieszpory

15.30 Z podziękowaniem za wszelkie Boże łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie i prowadzenie Ducha Świętego dla Hanny Pałasz z okazji 19 urodzin i Iwony Pałasz z okazji 49 urodzin