Porządek nabożeństw – 3.09.2023

SOBOTA – 2.09.2023

17.00 1. Za ++ ojca Eugeniusza Trzaskalika, Bolesława, Irenę Uherek, syna Andrzeja, Józefa, Marię Trzaskalik, Alberta, Bronisławę Serwotka, Leona, Ernestynę Trzaskalik, pokrewieństwo
2. Za +
+ Alojzego Gałuszkę, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, Franciszkę Owczarzy, męża, syna, z rodzin Gałuszka, Pawliczek, Owczarzy, Chwast, Gocman, Cibis, Augustyn

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 3.09.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Felicję, Władysława Kopiec, rodziców z obu stron, siostry Annę, Marię, Otylię, braci: Józefa i Tadeusza, z rodzin Chmiel, Kopiec

10.30 Za ++ Mechtyldę Czyż w rocznicę śmierci, mężów Leona i Ambrożego, zięcia Eryka Koczego, rodziców Ludwika i Katarzynę Mazur, teściów Augustyna i Juliannę Czyż, dusze potrzebujące pomocy

15.00 Nieszpory

15.30 1. Za ++ Franciszka i Florentynę Czyż, córkę Różę, zięcia Joachima, wnuka Leszka, Alfreda i Annę Kawik, syna Felicjana, ich rodziców i krewnych, dusze cierpiące w czyśćcu
2. Za + Stefana Rysia

PONIEDZIAŁEK 4.09.2023

8.00 W intencji dzieci i nauczycieli z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

17.00 Za ++ rodziców Zygmunta, Janinę Kałuża, syna Józefa Kałużę, córkę Marię, Edwarda, Piotra Białończyk, Wilhelma, Genowefę Senyk, syna Henryka, Barbarę Senyk, córkę Emmę, Kazimierza, Andrzeja Cimek, syna Gerarda Grodonia, dusze cierpiące w czyśćcu

WTOREK – 5.09.2023

17.00 Za ++ Felicję Maciończyk, jej rodziców Marię i Franciszka, teściów Marię i Joachima, brata Henryka, szwagra Tadeusza, ks. Henryka Pietrasza

ŚRODA – 6.09.2023

7.00 Za ++ Marię, Rudolfa Stoczek, syna Henryka, synową Annę, zięcia Józefa, z rodzin Stoczek, Brzoza, Goik

CZWARTEK – 7.09.2023

16.00 Godzina święta

17.00 Za ++ Elżbietę Samlik w 5 rocznicę śmierci, z rodzin Samlik, Swoboda, Wuwer, dusze cierpiące w czyśćcu

PIĄTEK – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP – 8.09.2023

17.00 Za ++ rodziców Teodora, Blandynę Skorupa, teściów Tadeusza, Stefanię Grochowicz, szwagra Stanisława, babcie i dziadków, z rodzin skorupa, Gatnar, Grochowicz, Lichacz, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

SOBOTA – 9.09.2023

17.00 Dziękczynna w intencji Eugeniusza Czyża z okazji 80 urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 10.09.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Helenę i Stanisława Waltar, Annę i Władysława Kajda, Jana Kajdę, Różę Nowak, Stanisława Nowosławskiego, Franciszka Kopca, pokrewieństwo

10.30 W intencji Parafian z okazji dożynek

15.00 Nieszpory

15.30 1. Za ++ męża Jana Stodolaka, szwagierkę Janinę, rodziców Annę, Józefa Czendlik, teściów Kazimierę, Józefa Stodolak, ciotkę Emilię Wawrzyczek, szwagrów Wiesława i Wojciecha, siostrzeńca Dominika, dziadków z obu stron, dusze potrzebujące modlitwy
2. Za ++ rodziców Pelagię i Erwina Skorupa, dziadków z obu stron, Reginę Wincek, z rodzin Roskosz, Skorupa, Wincek, dusze cierpiące w czyśćcu