Porządek nabożeństw – 25.06.2023

SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA – 24.06.2023

13.00 Dziękczynna w intencji Stefana Czyża z okazji 80 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożej Opatrzności i MB Częstochowskiej, zdrowie oraz błogosławieństwo Boże dla całej rodziny

17.00 1. Za ++ męża Jana Kajdę, jego rodziców Annę i Władysława, teściów Łucję i Stanisława Krupa, z rodzin Kajda, Krupa, Skorupa, Morcinek
2. Za ++ Alfreda Śmieję, 4 szwagrów i szwagierkę, rodziców, teściów, zięcia Janusza Markiewicza, jego rodziców i krewnych, z rodzin Śmieja, Michalski, Króliczek, dusze cierpiące w czyśćcu

XII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.06.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Marię i Adolfa Matloch, syna Eugeniusza, synowe Urszulę i Marię, zięcia Wiktora, Julię, Izydora Czyż, syna Zygmunta, synowa Traudę, zięcia Erwina, pokrewieństwo Matloch, Czyż

10.30 W intencji kierowców

15.00 Nabożeństwo do NSPJ

15.30 1. Za ++ Hildegardę Matogę, mężów Karola i Michała, syna Tadeusza Urbaczkę
2. Za + Marię Urbaczkę w 3 rocznicę śmierci

PONIEDZIAŁEK 26.06.2023

17.00 Za ++ Czesława Zniszczoła z okazji urodzin, rodziców Krystynę i Emila Zniszczoł, teściów Felicję i Władysława Kopiec, dziadków z obu stron

WTOREK – 27.06.2023

17.00 Za ++ rodziców Barbarę i Ryszarda Gajewicz (od córki z rodziną)

ŚRODA – Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męcz., dK – 28.06.2023

7.00 Za ++ Alojzego Czyża, brata Józefa, żonę Franciszkę, rodziców z obu stron, zięcia Józefa, wnuczka Krystiana, pokrewieństwo Czyż, Matloch, dusze cierpiące w czyśćcu

CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA – 29.06.2023

16.00 Godzina święta

17.00 Za ++ Otylię i Augustyna Barchańskich, Wiesława Nalewajkę, z rodzin Barchański Urbanek, Nalewajka, dusze cierpiące w czyśćcu

PIĄTEK – 30.06.2023

17.00 Za ++ Marię, Adolfa Matloch, syna Eugeniusza, synowe Urszulę i Marię, zięcia Wiktora, Julię, Izydora Czyż, syna Zygmunta, synową Traudę, zięcia Erwina, pokrewieństwo Matloch, Czyż

SOBOTA – 1.07.2023

17.00 Za ++ Elżbietę Samlik w rocznicę urodzin, rodziców, teściów, z rodzin Samlik, Swoboda, dusze cierpiące w czyśćcu

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 2.07.2023

7.30 Godzinki

8.00 Za ++ Czesława Bacławskiego w 3 rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo z obu stron, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu

10.30 Za ++ Marka Szelkowskiego, rodziców, teściów

15.00 Nieszpory

15.30 1. Za ++ Artura Czarnotę w 5 rocznicę śmierci, żonę Cecylię, pokrewieństwo Czarnota, Króliczek
2. Za + Józefa Żyłkę w I rocznicę śmierci