Ogłoszenia parafialne – 3.01.2021

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom za pamięć o potrzebach materialnych kościoła. Serdeczne Bóg zapłać. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby parafii.
  2. O godzinie 15.00 nieszpory kolędowe. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
  3. W środę, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominająca misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu.
  4. W środę również obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry biskupiej. Jest to również Misyjny Dzień Dziecka. Kolekta – na potrzeby misji.
  5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego.
  6. W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do życzliwej troski o siebie nawzajem, o osoby starsze, samotne, sąsiadów będących w potrzebie. Równie serdecznie zachęcamy do troski o nasze rodzime sklepy, firmy i punkty gastronomiczne.
  7. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego – bieżący numer jest wyłożony na stoliku z tyłu kościoła. Jest także do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego oraz Wieści.
  8. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.