Ogłoszenia parafialne – 2.01.2022

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
  2. W czwartek, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, wspominająca misterium objawienia się Słowa Wcielonego całemu światu.
  3. W czwartek również obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszego ks. arcybiskupa Wiktora oraz za biskupów pomocniczych Marka i Adama, którzy obchodzą rocznicę sakry biskupiej. Jest to również Misyjny Dzień Dziecka. Kolekta – na potrzeby misji.
  4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego. Kolekta z tego dnia przeznaczona będzie na potrzeby parafii.
  5. Trwają odwiedziny duszpasterskie. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii, w naszych Wieściach i na tablicach ogłoszeń. Odwiedziny duszpasterskie realizowane są w warunkach szczególnych, dlatego też prosimy o zachowane zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Jednocześnie w pełni rozumiemy Parafian, którzy w tym roku nie zdecydują się w „kolędzie” uczestniczyć. Prosimy poinformować o tym fakcie ministrantów przybywających kilka minut przed duszpasterzem.
  6. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego – bieżący numer jest wyłożony na stoliku z tyłu kościoła. Jest także do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego oraz Wieści.
  7. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.