Ogłoszenia parafialne – 15.07.2018

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Kolekta dzisiejsza jest kolektą specjalną przeznaczoną na wykonanie witraży do naszego kościoła. Bóg zapłać za ofiary.
  2.  Dziś o 15.00 nieszpory. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
  3.  Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy Św.
  4.  Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
  5.  Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu, w szczególności za skoszenie trawy na cmentarzu oraz przebudowę chodników przed Domem Pogrzebowym i przed grotą.
  6.  Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.