Ogłoszenia – 19.07.2015

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

  1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby parafii. Bóg zapłać za ofiary.
  2. O 15.00 nieszpory. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
  3. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej Mszy Św.
  4. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu, szczególnie za remont chodnika prowadzącego do kościoła, prace porządkowe na cmentarzu oraz naprawę dachu kościoła.
  5. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
  6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.