Intencje mszalne – 7.11.2021

SOBOTA – 6.11.2021

 • 17.00 1. Za ++ zalecanych (3)
  2. Za ++ męża Pawła Wawrzyczka, rodziców Józefa, Kazimierę Stodolak, rodzeństwo Jana i Janinę, teściów Rudolfa, Konstantynę Wawrzyczek, Józefa, Różę Gojowy, Zofię Broda
 • 17.30 Różaniec za ++ zalecanych

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.11.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji Parafian
 • 10.30 Za ++ Pelagię Skorupa w I rocznicę śmierci
 • 14.45 Różaniec za ++ zalecanych
 • 15.30 1. Za ++ Bogdana Wawerskiego w 5 rocznicę śmieci, żonę Marię, syna Zygmunta, rodziców, rodzeństwo, Elżbietę Kuś, syna Damiana, rodziców, pokrewieństwo, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Dziękczynna w intencji Jacka Jabłońskiego z okazji 18 urodzin z prośbą o dary Ducha Świętego oaz mądrość o Boże błogosławieństwo w podejmowaniu życiowych decyzji

PONIEDZIAŁEK – 8.11.2021

 • 9.00 W intencji seniorów parafii
 • 17.00 Za ++ Marię, Adolfa Matloch, syna Eugeniusza, synowe Marię i Urszulę, zięcia Wiktora, Julię, Izydora Czyż, syna Zygmunta, synową Gertrudę, zięcia Erwina, pokrewieństwo Matloch, Czyż
 • 17.30 Różaniec za ++ zalecanych

WTOREK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ – 9.11.2021

 • 17.00 Za ++ rodziców Jana i Gertrudę Kuś, braci Romana i Wiesława, męża Emila, Ryszarda Worynę, Augustyna Urbanka, z rodzin Kuś, Woryna, Grobelny, Baran, Grzegorczyk

ŚRODA – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap. i dK – 10.11.2021

 • 7.00 Za + Henryka Włodarczyka w I rocznicę śmierci

CZWARTEK – Wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa – 11.11.2021

 • 9.00 W intencji Ojczyzny
 • 16.00 Godzina Święta
 • 17.00 Za ++ Gertrudę, Ludwika Chmiel, ich rodziców, córkę Felicję, zięcia Władysława, pokrewieństwo Chmiel, Czyż

PIĄTEK – Wspomnienie św. Jozafata, bp. i męcz. – 12.11.2021

 • 17.00 1. Za ++ Józefa, Marię Trzaskalik, Alojzego, Pelagię, Jana Trzaskalik, Jana Gałuszkę, syna Alojzego, Leona Trzaskalika, zięcia Andrzeja, z rodzin Trzaskalik, Gałuszka
  2. Za + Marię Gocman w I rocznicę śmierci

SOBOTA – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męcz. Polski – 13.11.2021

 • 17.00 1. Za ++ rodziców Annę, Pawła Kania, Józefa Brawańskiego, Andrzeja Cimka, Bronisławę, Rajmunda i Stanisława Pala, pokrewieństwo
  2. Za ++ męża Bolesława Popławskiego, Alicję, Adama Popławskich, Stanisława Mazura, Władysława Grzybka, rodziców, dziadków, dusze cierpiące w czyśćcu

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.11.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji chórzystów, zmarłych chórzystów oraz ich rodzin z okazji święta patronalnego św. Cecylii
 • 10.30 Dziękczynna z okazji 60 rocznicy ślubu Stefanii i Stanisława Króliczek, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 1. Za ++ Zenobię, Jana Torbickich, ich rodziców, z rodzin Torbicki, Huk
  2. Za ++ rodziców Pelagię i Erwina Skorupa, rodziców z obu stron, z rodzin Roskosz, Skorupa, Wincek, Ptaszek, Trzaskalik, Selwoń, dusze potrzebujące modlitwy