Gra Miejska „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”

Katowice 15.04.2015 r.

 Drodzy Duszpasterze, Katecheci,   Wychowawcy i Rodzice,

         w związku ze zbliżającą się kolejną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia organizują 23 maja br. grę miejską: „Św. Jan Paweł II naszym Przewodnikiem”- IV edycja. Adresatami tej inicjatywy są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, dzieci i młodzież zaangażowana w grupy duszpastersko-formacyjne w parafiach, jak również rodziny Metropolii katowickiej.
Celem gry jest podtrzymywanie w młodym pokoleniu pamięci o Janie Pawle II, jak również popularyzowanie Jego życia i nauczania. W tym roku przeżywamy 10. rocznicę śmierci Jana Pawła II, stąd gra miejska będzie miała szczególny wymiar dziękczynienia za dar tego wielkiego Polaka. Wpisuje się również w 90. rocznicę powstania diecezji katowickiej oraz 150. lecie Katowic.
Szkoła, parafia lub spokrewnione ze sobą osoby (rodzina) mogą zgłosić jedną lub kilka 4–5 osobowych drużyn na specjalnie przygotowanych formularzach. Podczas biegu uczestnicy pokonują wyznaczoną trasę, docierając do wyznaczonych punktów, gdzie odpowiadają na postawione pytania i wykonują odpowiednie zadania. W ramach przygotowania należy przeczytać lub obejrzeć proponowane materiały, które zostały podane w regulaminie Gry.
Początek Gry o godz. 10.00, a zakończenie o około godz. 16.00. Całość konkurencji będzie odbywać się na terenie Parku Kościuszki w Katowicach.
Podczas spotkania przewidujemy również wspólną zabawę, śpiew, poczęstunek oraz modlitwę. Na zwycięzców czekają nagrody.
Wszelkie potrzebne informacje oraz formularze znajdują się na stronie internetowej https://www.wk.archidiecezja.katowice.pl. Zgłoszenia drużyn należy dokonać przesyłając wypełniony „formularz zgłoszenia drużyny” na adres gra.miejska.katowice@gmail.com do dnia 17 maja 2015 r.

Prosimy Was o zachęcenie dzieci i młodzieży oraz rodzin do udziału w tej inicjatywie. Po zgłoszeniu drużyny na maila opiekuna zostaną przesłane szczegółowe informacje oraz pliki z lekturami do przeczytania.

Szczęść Boże!
Ks. dr Robert Kaczmarek
Archidiecezjalny wizytator katechetyczny
koordynator Fundacji KEP FDNT
w archidiecezji katowickiej