Ogłoszenia parafialne – 21.11.2021

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

  1. Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji – na funkcjonowanie archiwum i muzeum archidiecezjalnego. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.
  2. O godzinie 15.00 nieszpory, na które serdecznie zapraszam.
  3. Dziś przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Odmawiając pobożnie Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi i spełniając zwykłe warunki odpustu, można dzisiaj zyskać odpust zupełny.
  4. Dzisiaj po każdej Mszy św. odbywa się błogosławienie opłatków wigilijnych. Wychodząc z kościoła można nabyć opłatki i świece wigilijne.
  5. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Adwent. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Msze św Roratnie w tym roku będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17.00
  6. Rozumiejąc obecna sytuację epidemiczną, wspólnie z Radą Parafialną zdecydowaliśmy o powrocie do tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich. Pierwsze spotkania i wspólna modlitwa w domach parafian odbędą się w sobotę 27 listopada. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii, w naszych Wieściach i na tablicach ogłoszeń. Odwiedziny duszpasterskie będą realizowane w warunkach szczególnych, dlatego też prosimy o zachowane zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Jednocześnie w pełni rozumiemy Parafian, którzy w tym roku nie zdecydują się w „kolędzie” uczestniczyć. Prosimy poinformować o tym fakcie ministrantów przybywających kilka minut przed duszpasterzem.
  7. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na potrzeby parafii.
  8. Zachęcam także do lektury Gościa Niedzielnego – bieżący numer jest wyłożony na stoliku z tyłu kościoła. Jest także do nabycia nowy numer Małego Gościa Niedzielnego oraz Wieści.
  9. Serdecznie dziękuję za wszelkie prace wykonane na rzecz parafii w minionym tygodniu.