Intencje mszalne – 24.01.2021

SOBOTA – 23.01.2021

 • 17.00 Dziękczynna w intencji Łucji i Eugeniusza Gojowy z okazji 50 rocznicy ślubu

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.01.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Za ++ Otylię Janowską w 12 rocznicę śmierci, męża Eliasza, rodziców Emilię, Jana Lazar, teściów Karolinę Józefa, pokrewieństwo Janowski, Lazar, Bronisławę, Stanisława Piwowar
 • 10.30 Za + Adama Tomalę w I rocznicę śmierci
 • 15.00 Nabożeństwo ekumeniczne
 • 15.30 W intencji ks. Bogusława Zalewskiego z okazji urodzin (od Parafian)

Czytaj dalej

Intencje mszalne – 17.01.2021

SOBOTA – 16.01.2021

 • 17.00 1. Za ++ Agnieszkę Mazurek, 2 braci z żonami, siostrę z mężem, ks. Kazimierza, jego siostrę Kingę, rodziców Stanisława i Dorotę Lasota, z rodzin Mazurek, Lasota
  2. Za ++ Krystiana Balzama w 7 rocznicę śmierci, pokrewieństwo Balzam, Czyż

II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 Za ++ rodziców Ludwika, Łucję Szczęsny, męża Kazimierza Chorążewicza, teściów Konstantego i Władysławę Chorążewicz, siostrę Otylię, brata Franciszka, szwagrów Gerarda, Franciszka i Ryszarda, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 10.30 Chrzty i roczki
 • 15.00 Nieszpory
 • 15.30 Za + Grzegorza Tasiora w I rocznicę śmierci

Czytaj dalej

Intencje mszalne – 10.01.2021

SOBOTA – 9.01.2021

 • 17.00 Dziękczynna w intencji Ewy Gworys z okazji 50 urodzin

NIEDZIELA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 10.01.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji Parafian
 • 10.30 Za ++ Stanisława Popielasa, rodziców, teściów, siostry, szwagrów, siostrzeńców, Marka Szelkowskiego, rodziców, dziadków, z rodzin Krzyształa, Czyż, Wieczorek
 • 15.00 Nieszpory kolędowe
 • 15.30 Za ++ Franciszkę, Waltera Kowol, rodziców z obu stron, Teresę, Janusza Słupeckich, Elżbietę, Józefa Grzybek, pokrewieństwo Kowol, Trzaskalik, Stoczek

Czytaj dalej

Intencje mszalne – 3.01.2021

SOBOTA – Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK – 2.01.2021

 • 17.00 1. Za ++ rodziców Mechtyldę i Ambrożego Czyż, ojczyma Leona Czyż, dziadków Katarzynę, Ludwika Mazur, Julię, Augustyna Czyż, dusze cierpiące w czyśćcu
  2. Za ++ Matyldę i Augustyna Kałuża, Andrzeja, Marię, Jana Cebula, pokrewieństwo Cebula, Kałuża

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 3.01.2021

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji Parafian
 • 10.30 W intencji ks. Łukasza Dziury z okazji urodzin
 • 15.00 Nieszpory kolędowe
 • 15.30 Za ++ Marię, Józefa Śniegoń, Katarzynę, Józefa Penkala, Gertrudę, Wincentego i Jana Urbanek, Matyldę i Augustyna Kałuża

Czytaj dalej

Intencje mszalne – 27.12.2020

SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika – 26.12.2020

 • 8.00 Za ++ Tomasza Hermana, dusze cierpiące w czyśćcu
 • 10.30 Za + Czesława Bacławskiego (od rodziny Lipków i Szczęsnych zamiast kwiatów)
 • 15.00 Nieszpory kolędowe
 • 15.30 Za ++ Beniamina i Annę Niemczyk

NIEDZIELA – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA – 27.12.2020

 • 7.30 Godzinki
 • 8.00 W intencji Parafian
 • 10.30 Za + Eugeniusza Salamona
 • 15.00 Nieszpory kolędowe
 • 15.30 Za ++ rodziców Łucję i Teodora Brawańskich, syna Józefa, zięcia Władysława, Agnieszkę, Henryka Krawczyk, dusze cierpiące w czyśćcu

Czytaj dalej